>>>De “Codextrein” houdt halt bij het volgende station: Het Vlaams Parlement (GD&A Advocaten)

De “Codextrein” houdt halt bij het volgende station: Het Vlaams Parlement (GD&A Advocaten)

De omgevingsvergunning is nog niet helemaal in werking getreden of de eerste wijzigingen dienen zich al aan. Het ontwerp van het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, beter bekend als de “Codextrein” werd op 4 mei 2017 ingediend bij het Vlaams Parlement door de Vlaamse Regering. De komst van de Codextrein brengt een groot aantal wijzigingen teweeg aan de VCRO enerzijds en in de regelgeving omtrent de omgevingsvergunning anderzijds. Deze wijzigingen zouden moeten bijdragen tot bevordering van de ‘ruimtelijke rendementsverhoging’ in Vlaanderen en dit op grond van de volgende pijlers: intensivering van het ruimtegebruik, verweving van verschillende functies, het hergebruiken van reeds bestaande constructies en renovatie van de bestaande gebouwen.

Lees hier het volledige artikel

2019-03-31T09:48:10+00:00 12 mei 2017|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |