>>>Vlaanderen pakt energiefraude harder aan (LegalWorld)

Vlaanderen pakt energiefraude harder aan (LegalWorld)

Het Vlaams gewest wil de fraude met niet-aangemelde zonnepanelen aanpakken. Maar niet alleen dat. Ook allerlei andere ‘manipulaties’ met aansluitingen of meters worden harder aangepakt. De netbeheerders mogen vanaf nu alle terreinen en installaties inspecteren en ze mogen zelfs de energietoevoer afsluiten tot de fraude hersteld is. Het Vlaams Energieagentschap mag boetes opleggen. Naast de netbeheerders krijgen ook de installateurs van hernieuwbare energiesystemen bijkomende verplichtingen in de strijd tegen fraude.

Het Vlaamse energiedecreet bevatte al een definitie van fraude. Dat was: elke onrechtmatige manipulatie van een aansluiting of meetinstallatie door een afnemer. Maar dat begrip wordt opgeheven en vervangen door het veel ruimere begrip energiefraude. Energiefraude omvat immers elke onrechtmatige actie, van eenieder, zowel actief als passief, die gepaard gaat met het verkrijgen van een onrechtmatig voordeel. Het woordje ‘passief’ werd toegevoegd omdat er niet altijd sprake is van kwade wil bij de energieverbruiker. Dat bevestigde ook Energieminister Bart Tommelein in het Vlaams Parlement: “Tot 2014 was, wie zonnepanelen installeerde, gemotiveerd om die aan te geven, om groenestroomcertificaten te ontvangen. Sindsdien zijn particulieren niet altijd op de hoogte dat ze de panelen [nog altijd] moeten melden”. De decreetgever somt ook enkele voorbeelden van energiefraude op. Zoals: handelingen uitvoeren op het distributienet of op het plaatselijke vervoersnet van elektriciteit, zonder daartoe gemachtigd te zijn; de aansluiting of de meetinstallatie manipuleren; de meldingsplichten niet respecteren; of informatie bezorgen die niet consistent is, of die niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Lees hier het volledige artikel

2017-03-28T07:57:20+00:00 28 maart 2017|Categories: Energierecht|Tags: |