>>>Raad van State maakt toekenning van ‘oude’ groenestroomcertificaten mogelijk (LegalWorld)

Raad van State maakt toekenning van ‘oude’ groenestroomcertificaten mogelijk (LegalWorld)

Door een bepaling over groenestroomcertificaten met terugwerkende kracht te vernietigen, zorgt de Raad van State er volgens de Vlaamse regering voor “dat alle sinds augustus 2012 toegekende groenestroomcertificaten moeten worden herberekend. Dat zal volgens de regering leiden “tot een toevloed van het aantal certificaten, wat een aanzienlijk marktverstorend effect zou hebben (…) en waardoor de marktprijs zou kunnen kelderen”. De Raad van State vernietigt nochtans maar één zinnetje…

De vernietiging gaat terug tot medio 2012, toen de Vlaamse overheid besliste om de toekenning van groenestroomcertificaten voor het opwekken van hernieuwbare energie te beperken in de tijd en om de certificaten via een bandingfactor af te stemmen op wat nodig is om de productie-installatie rendabel te maken. De maatregel trof vooral de producenten van grote installaties. Het verzoek tot vernietiging ging dan ook uit van de ‘Federatie Belgische Biogasinstallaties’ en 4 producenten van biogas.

Lees hier het volledige artikel

2017-04-12T11:11:14+00:00 12 april 2017|Categories: Energierecht|Tags: , |