>>>Petroleum- en biobrandstoffenbalans : modelformulier in Staatsblad 1 juni 2018 (LegalNews.be)

Petroleum- en biobrandstoffenbalans : modelformulier in Staatsblad 1 juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 12/06/2018

In het Staatsblad van 1 juni 2018 verscheen het ‘Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong’
van 15 mei 2018.

Dit modelformulier komt er in uitvoering van art. 2 van het koninklijk besluit van 15 november 2017 „betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong‟ dat de Algemene Directie Energie aangewezen heeft voor het opstellen van een balans van de verrichtingen inzake productie, invoer, uitvoer, opslag, transformatie, vervoer, distributie, aankoop, verkoop en levering van biobrandstoffen, minerale oliën, al dan niet gemengd en hun substitutieproducten, van biologische oorsprong, alsook van hun intracommunautaire bewegingen, de “balans” genoemd. Artikel 3 van datzelfde koninklijk besluit somt de gegevens op die deze Algemene Directie hiertoe verzamelt waarna de artikelen 4 tot 7 de voorschriften bevatten voor de aangevers die deze informatie moeten bezorgen. Volgens artikel 8 van datzelfde koninklijk besluit vragen de aangevers bij de Algemene Directie Energie de formulieren aan die de wijze bepalen waarop de gegevens dienen te worden gestructureerd en verstrekt.

Het ‘Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong’ van 15 mei 2018 leest u hier

Het advies van de Raad van state van 16 maart 2018 leest u hier

2018-06-12T12:18:59+00:00 12 juni 2018|Categories: Energierecht - Publiek recht|