>, Milieu- en stedenbouwrecht, Publiek recht>Nieuw Vlaams Besluit stimuleert afbraak en heropbouw van woningen via invoering van een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie (Lydian)

Nieuw Vlaams Besluit stimuleert afbraak en heropbouw van woningen via invoering van een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 11/03/2019

  • In 13 Vlaamse steden bestaat reeds een fiscale stimulans om over te gaan tot afbraak en heropbouw van woningen, met name het verlaagde btw-tarief van 6%. Het betreft de stedelijke centra van Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk en Hasselt;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie voorziet in een compenserende tegemoetkoming voor eigenaars wiens onroerend goed buiten deze steden ligt en dit met terugwerkende kracht voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018;
  • Particulieren kunnen een premie aanvragen indien zij een gebouw gelegen in het Vlaams Gewest afbreken en nadien een woning of appartementsgebouw herbouwen. De herbouw moet gepaard gaan met de sloop, hetgeen betekent dat beide gebouwen op eenzelfde locatie moeten liggen;
  • Elk project geeft recht op één forfaitaire premie ter waarde van EUR 7.500,00;
  • De premie wordt enkel toegekend indien (i) de aanvraag voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning zowel het aspect afbraak van een gebouw als het aspect herbouw van een woning of appartementsgebouw die ermee gepaard gaat bevat (zgn. gecombineerde aanvraag), (ii) de aanvraag is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019, (iii) de grond, het af te breken gebouw en het op te richten appartementsgebouw of woning op moment van de aanvraag volle eigendom zijn van één of meer natuurlijke personen en (iv) de premie werd aangevraagd uiterlijk één maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning. Indien de vergunningsaanvraag reeds werd ingediend voor 1 maart 2019, beschikt de aanvrager over 60 dagen vanaf 1 maart 2019 om de premie aan te vragen, zijnde uiterlijk op 30 april 2019;
  • Bovendien wordt de premie tijdelijk ook verleend voor aparte aanvragen, indien (i) de vergunning voor de sloop werd aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019 en (ii) de vergunning voor de heropbouw tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019. De premie moet uiterlijk op 30 april 2019 worden aangevraagd;
  • Het Vlaams Energieagentschap (VEA) kan in een aantal gevallen de premie terugvorderen, o.a. indien de eigendom van de grond of het gebouw wordt overgedragen aan of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon;
  • De premie kan sinds 7 maart aangevraagd worden via een webapplicatie van het VEA op Energiesparen.be/slooppremie en wordt uitbetaald binnen de drie maanden na het voorleggen van bewijs van het einde van de sloopwerken. Dit bewijs kan geleverd worden via een factuur van de aannemer of sloopfirma die de sloopwerken heeft uitgevoerd of, indien u zelf de sloopwerken heeft uitgevoerd, aan de hand van (voor en na) foto’s van de sloopwerken.

Lees hier het originele artikel

2019-03-13T09:53:20+00:00 13 maart 2019|Categories: Energierecht - Milieu- en stedenbouwrecht - Publiek recht|Tags: , |