>>, Milieu- en stedenbouwrecht>Milieunormen onder vuur. De vaststelling van (bepaalde) milieunormen MER-plichtig? (Adhemar Advocaten)

Milieunormen onder vuur. De vaststelling van (bepaalde) milieunormen MER-plichtig? (Adhemar Advocaten)

Op nationaal, Europees en internationaal vlak worden heel wat maatregelen genomen om energiewinning uit windkracht te promoten. Deze maatregelen stuiten vaak op verzet. Ook het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 “houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0.5 MW of meer” werd aangevochten bij de Raad van State, die op zijn beurt een prejudiciële vraag stelde aan het Europese Hof van Justitie.

Lees hier het volledige artikel

2017-03-31T11:56:53+00:00 15 februari 2017|Categories: Energierecht - Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |