>>Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019
Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019 2019-02-23T12:37:07+00:00

Projectomschrijving

Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019

 

 

De wetten en koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten, van toepassing sedert 30 juni 2017 wijzigen de toepasselijke wetgeving overheidsopdrachten op ingrijpende wijze, meer dan op het eerste zicht lijkt. 

Het werk behandelt de vandaag de dag van toepassing zijnde regelgeving, waarbij de praktische implicaties worden toegelicht.

Klik hier voor meer informatieHet eerste deel behandelt de onmisbare en onvermijdbare basiselementen in deze materie: de toepasbaarheid en de definities, de plaatsingswijzen, basisbeginselen en bekendmakingsregels, …

Het tweede deel stelt de verschillende plaatsingswijzen en aanvullende procedures voor. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de soorten raamovereenkomsten en de onmisbare link met de aankoopcentrales.

Het derde deel behandelt de uitvoering van de opdracht, vertrekkend van de chronologie van deze uitvoering maar met bijzondere aandacht voor de strijd tegen sociale en fiscale fraude en de fundamentele veranderingen welke werden aangebracht aan de manieren om een lopende opdracht te wijzigen.

Het vierde deel behandelt bijkomende vraagstukken in de rand van de overheidsopdrachten maar daarom niet minder actueel zoals ethiek, keuze rechtsfiguren, onderaanneming en erkenning, …

Het vijfde deel behandelt de rechtsmiddelen.

Het werk in zijn geheel, bijgehouden tot november 2018, steunt op een veelvoud aan voorbeelden komende uit zowel de rechtspraak als uit de praktijk.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tips om de gebruiker van de wetgeving overheidsopdrachten maximaal te doen slagen in zijn opzet. Daarnaast wordt het boek tevens onderbouwd met de nuttige referenties qua rechtspraak en rechtsleer en verwijst het naar de werken ten gronde waar dit nuttig wordt geacht.

Tony Mortier is medewerker aan de rechtsfaculteit van de Vrije universiteit Brussel, hij is inspecteur van Financiën na een voorgaande loopbaan als officier bij Defensie.

Klik hier voor meer informatie

Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019′ – 23/05/2019 (Sint-Niklaas)

Tijdens deze themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019′ worden, na een plenaire sessie over een aantal specifieke recente ontwikkelingen, zes sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Elke deelnemer aan de themadag krijgt het boek ‘Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019’ als documentatie.

Projectdetails

Categorieën: