>– Ondernemingsstrafrecht –
– Ondernemingsstrafrecht – 2019-02-15T12:26:03+00:00

Projectomschrijving

Wetboek Ondernemingsstrafrecht – 2019

Het ondernemingsstrafrecht heeft een belangrijke plaats ingenomen in zowel de studie als de praktijk van het strafrecht. Economische ontwikkeling en financiële activiteiten gaan noodlottig gepaard met wetsontduiking en buitgerichte delinquentie. Zowel ondernemingen als overheidsinstellingen en individuen worden geconfronteerd met dader- en slachtofferschap in een complex maatschappelijk gebeuren.

Sinds de eerste editie van dit wetboek in 2012-2013 is er zeer intensieve legislatieve activiteit geweest.

Door de diversiteit en de veelheid van invalshoeken en de impact van zowel nationale als internationale regelgeving is de toegang tot deze materie geen sinecure. Dit wetboek strekt ertoe een adequate en bevattelijke selectie aan te bieden van de Belgische en supranationale regelgeving. 

Klik hier voor meer informatie

 

Het wetboek geeft aan de gebruiker eerst de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht mee en focust nadien
achtereenvolgens op het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.

Deze gebruiksvriendelijke codex zal bedrijfsjuristen, overheidsinstellingen, magistraten, advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren, compliance officers en ook studenten toelaten om vlot  de toepasselijke reglementering te vinden.

De teksten zijn gecoördineerd en bijgewerkt tot 1 januari 2019.

Deze codex is een onmisbaar werkinstrument voor magistraten, advocaten (ondernemingsstrafrecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, milieurecht), bedrijfsjuristen, overheden (politie, bancaire toezichthouders..), kaderleden, bedrijfsrevisoren, compliance officers…

Klik hier voor meer informatie

Het ‘Wetboek Ondernemingsstrafrecht – 2019’ is inbegrepen in de Themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’ – 20 juni (Sint-Niklaas)

 

Projectdetails