>>Medeverzekering
Medeverzekering 2020-09-11T10:34:00+00:00

Projectomschrijving

Medeverzekering

Medeverzekering of coassurantie is een vorm van risicospreiding waarbij verschillende verzekeraars samenwerken om de gelijktijdige verzekering van eenzelfde risico te waarborgen, zij het elk slechts voor hun deel. Medeverzekering komt in de praktijk vaak voor bij grote, industriële risico’s, maar toch bestaat er over dit mechanisme veel onduidelijkheid naar Belgisch recht. De betrokkenheid van verschillende verzekeraars vergemakkelijkt enerzijds de volledige verzekering van het risico, maar geeft anderzijds ook aanleiding tot diverse juridische vragen omtrent de kwalificatie van de samenwerking, de bevoegdheden, taken en hoedanigheden van de medeverzekeraars en de leidende verzekeraar, alsook de toepassing van het mededingingsrecht op de samenwerking. Al deze aspecten komen in dit boek aan bod.

AUTEUR: Tine Meurs

PUBLICATIE: maart 2020

> Meer informatie

Projectdetails

Categorieën: