>>De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraak
De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraak 2020-09-11T10:35:57+00:00

Projectomschrijving

De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraak

Dit boek bundelt én actualiseert de vijf boekjes die reeds verschenen zijn in de reeks “De aanbestedende overheid &” (met name: Contacten met inschrijvers, De aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten, Het prijsonderzoek en abnormale prijzen, Schadevergoeding, Gunningscriteria) tot één omvangrijk handboek, en voegt daar een nieuw zesde deel aan toe: selectie. De focus ligt op de concrete toepassing van de rechtsregels door de verschillende rechtscolleges (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken).

AUTEUR: Peter Teerlinck

PUBLICATIE: juli 2020

> Meer informatie

Projectdetails

Categorieën: