>>>Smaak van kaas : geen auteursrechtelijke bescherming volgens advocaat-generaal – 25 juli 2018 (LegalNews.be)

Smaak van kaas : geen auteursrechtelijke bescherming volgens advocaat-generaal – 25 juli 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 26/07/2018

Het verzoek werd ingediend in het kader van een geding tussen twee ondernemingen die levensmiddelen produceren, ter zake van de vermeende inbreuk op de smaak van een smeerdip met roomkaas en verse kruiden met de naam „Heksenkaas”.

De verwijzende rechter is van oordeel dat hij voor de beslechting van het voor hem aanhangige geding met name dient te vernemen of het Unierecht, en meer in het bijzonder richtlijn 2001/29, zich verzet tegen auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel.

In zijn conclusie is de advocaat-generaal van mening dat de smaak van een voedingsmiddel geen “werk” in de zin van richtlijn 2001/29 is. Hieruit volgt dat een smaak niet het voorwerp kan zijn van een reproductierecht, van een recht van mededeling van werken aan het publiek en een recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek en van een distributierecht in de zin van richtlijn 2001/29, die enkel zien op werken. Voorts dient te worden opgemerkt dat de beperkingen en restricties als bedoeld in artikel 5 van richtlijn 2001/29 enkel zien op door die rechten beschermde werken.

Lees hier de conclusie

2018-07-26T12:38:48+00:00 26 juli 2018|Categories: Intellectuele rechten - Privacy, IT & IP recht|