>>>Vernietiging aandelenverkoop wegens bedrog over actief vennootschap. Cassatie 11 maart 2019 (LegalNews.be)

Vernietiging aandelenverkoop wegens bedrog over actief vennootschap. Cassatie 11 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 05/06/2019

Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat een aandelenverkoop kan vernietigd worden op basis van bedrog (art. 1116 Burgerlijk Wetboek) als het gaat om een essentieel element van het actief van de betrokken vennootschap. Concreet ging het om een bejaardentehuis, waarbij een belangrijk bijgebouw zonder bouwvergunning en zonder tussenkomst van een architect was opgericht. De verkoper was hiervan degelijk op de hoogte en had dit bewust verzwegen.

Lees hier het Cassatie-arrest van 11 maart 2019

Themadag ‘Contractuele clausules’

Clausules inzake eigendomsvoorbehoud en retentierecht: sessie tijdens de Themadag ‘Contractuele clausules. Een selectie van clausules die bijzondere aandacht vragen in het licht van recente wetgeving en/of rechtspraak’ (er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 2 of 4 sessies naar keuze) in Gent op vrijdag 31 januari 2020.

Sprekers zijn:

 • Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen
 • Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe
 • Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal
 • Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal
 • Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie
 • Dr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
 • Prof. dr. Diederik Bruloot, docent UGent
 • Dhr. Eric Dursin, kamervoorzitter hof van beroep Gent
 • Prof. dr. Nick Portugaels, gastprofessor UAntwerpent
 • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Ines Vandevelde, advocaat Claeys & Engels

Meer informatie over deze themadag

2019-10-14T12:14:58+00:00 5 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht - Vennootschapsrecht|Tags: , |