>>>Hervorming vennootschapsrecht in 2de lezing goedgekeurd door ministerraad van 25 mei 2018 (LegalNews.be)

Hervorming vennootschapsrecht in 2de lezing goedgekeurd door ministerraad van 25 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/05/2018

Op 25 mei 2018 heeft de minsterraad in tweede lezing het voorontwerp van wet goedgekeurd tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen, dit aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het voorontwerp mag worden ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Lees hier het persbericht van minister Koen Geens van 25 mei 2018

Lees ook volgende recente artikelen:

De nieuwe vzw, waar kunnen we ons aan verwachten? (Peeters Law)

Zullen de bestuurders in een NV in de toekomst nog zomaar kunnen worden afgezet? (LegalNews.be)

Eerste hervorming van het Vennootschapsrecht is een feit. Prof. dr. Philippe Ernst licht toe (LegalNews.be)

Wat betekent nu de Hervorming van het Vennootschapsrecht voor M&A deals? (Strelia)

Krachtlijnen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Mattijs, Voet & Co)

De “BV” als nieuwe referentievennootschap binnen het wetboek van vennootschappen en verenigingen (Van Havermaet)

Waarom staat oprichtersaansprakelijkheid niet in Boek XX WER? (Corporate Finance Lab)

Beer, chocolates & corporate law … Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten (GD&A Advocaten)

Over zombievennootschappen, slapende vennootschappen en een ambitieuze wetgever (Corporate Finance Lab)

Zit na invoering van een ‘cap’ op bestuursaansprakelijkheid straks iedereen aan het Belgisch vennootschapsrecht? (Corporate Finance Lab)

Vruchtgebruik op aandelen : waarom stemrecht in de algemene vergadering in het nieuw B.W. niet aan de vruchtgebruiker wordt toegekend (LegalNews.be)

Simple comme bonjour : wat de Wet Hervorming Ondernemingsrecht wijzigt aan het vennootschapsrecht (Corporate Finance Lab)

2018-05-28T07:19:36+00:00 28 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht - Vennootschapsrecht|