>>>De NV : welke wijzigingen zijn op til? (LegalNews.be)

De NV : welke wijzigingen zijn op til? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 12/02/2018

De huidige regels over de Naamloze vennootschap zouden behouden blijven, wijzigingen zijn vooral voorzien op het vlak van het bestuur.

Volgende wijzigingen springen in het oog wat het bestuur betreft (onder meer om het afschaffen van de Comm.VA op te vangen):

1. Eenhoofdig bestuur wordt mogelijk als alternatief voor de collegiale raad van bestuur (al dan niet met comités), maar als de vennootschap beursgenoteerd is moet de enige bestuurder een naamloze vennootschap met collegiaal bestuur zijn.

2. Bestuurders zullen in de toekomst niet noodzakelijk ad nutum afzetbaar zijn, ontslagbescherming inbouwen wordt mogelijk (bv. opzegtermijn, of –vergoeding).

3. De mogelijkheid wordt voorzien om een echt duaal bestuursmodel in te voeren (directieraad en raad van toezicht), met strikt gescheiden bevoegdheden en samenstelling.

4. De uitbreiding van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

5. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt tot specifieke bedragen, die worden gekoppeld aan de omvang en de maatschappelijke impact van de vennootschap (afhankelijk van balanstotaal en omzet en variërend tussen €125.000 en €12.000.000.

6. Er komt een wettelijke regeling inzake de nietigheid van besluiten van het bestuursorgaan.

Meer weten?

Volg op 1 maart 2018 de studienamiddag ‘De NV in het nieuwe vennootschapsrecht’, waar Prof. dr. Philippe Ernst een praktijkgerichte uiteenzetting zal geven over de NV in het algemeen.

Volg op 23 maart 2018 de sessie ‘Managementvennootschap en vennootschap-bestuurder’ , waar dr. Nele Somers en mr. Tom Messiaen (advocaten MonardLaw) tijdens de studiedag ‘Vennootschapsconstructies’ specifiek de impact van de wijzigingen inzake bestuur zullen uiteenzetten.

2018-02-12T10:08:47+00:00 12 februari 2018|Categories: Ondernemingsrecht - Vennootschapsrecht|Tags: |