>>>“Verdienen” werklozen een hoger pensioen dan zelfstandigen? (Prof. Willy van Eeckhoutte)

“Verdienen” werklozen een hoger pensioen dan zelfstandigen? (Prof. Willy van Eeckhoutte)

Is het verklaarbaar dat sommige werklozen een hoger pensioen hebben dan sommige zelfstandigen? Dat is de correcte vraag. En dan nog.

Inderdaad, werklozen met pensioen zijn in de regel geen (uitkeringsgerechtigde) werklozen meer: vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar kan niet langer een werkloosheidsuitkering worden toegekend (art. 64, 1ste lid, Werkloosheidsbesluit).

De vraag is dus eigenlijk: waarom is het mogelijk dat werknemers die werkloosheidsperiodes hebben gekend, een hoger pensioen ontvangen dan zelfstandigen met een actieve beroepsloopbaan?

Dergelijk verschil zou vooreerst het gevolg kunnen zijn van het feit dat de zelfstandige minder lang gewerkt heeft dan de werkloze arbeidsdagen op de teller heeft staan of dat zijn beroepsinkomsten lager uitvielen dan de lonen die de werknemer in zijn beroepsloopbaan heeft verdiend.

Lees hier het volledige artikel