>>>Uitzendarbeid nu ook in Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen. Decreet van 27 april 2018 (LegalNews.be)

Uitzendarbeid nu ook in Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen. Decreet van 27 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 21/05/2018

Op 26 mei 2018 treeft het ‘Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen’ in werking, vanaf die datum zijn alle vormen van uitzendarbeid  toegelaten voor een maximale periode van 12 maanden, inclusief eventuele verlengingen.

Wie beslist tot uitzendarbeid?

Bij de Vlaamse overheidsdiensten beslist het hoofd van de dienst of er al dan niet uitzendkrachten in dienst worden genomen, bij de lokale besturen is het de raad (bvb. de gemeente- of provincieraad) die binnen de krijtlijnen van het decreet de gevallen vastlegt waarin uitzendarbeid mogelijk is.

Wat zijn de beweegredenen voor deze invoering?

In de Memorie van Toelichting worden een aantal voorbeelden gegeven waarom uitzendarbeid de overheidswerkgever flexibiliteit kan bieden om snel een oplossing te bieden bij een acute of onvoorziene vervanging of bij plotse extra taken of bij bepaalde gebeurtenissen of onvoorziene omstandigheden.

Zo wordt verwezen naar de mogelijkheid dat bvb. 2 van de 4 poetshulpen in het zwembad om welke redenen dan ook plots uitvallen: als de gemeente dan niet snel tot vervanging kan overgaan, komt men in de problemen want een zwembad moet perfect onderhouden zijn. Ook wanneer medewerkers van het containerpark of van de gemeentelijke begraafplaats plots wegvallen, moet men snel oplossingen kunnen bieden. Ofwel moet men het zwembad sluiten, ofwel doet men via vervangingsovereenkomsten of via interimcontracten snel een beroep op mensen zodat men de dienstverlening aan de burger kan blijven garanderen.

Welke voordelen zal uitzendarbeid bieden?

1. Voordelen naar collega’s en voor mensen uit kansengroepen

In de Memorie van Toelichting wordt aangehaald dat uitzendarbeid ook voordelen biedt voor de collega’s van de werknemer die plots uitgevallen is. Als men die werknemer niet op korte termijn kan vervangen, verhoogt de werkdruk bij de collega-medewerkers. Uit de praktijk blijkt dat, wanneer de werkdruk plots stijgt, het absenteïsme toeneemt.
Een ander voordeel is dat aan mensen uit kansengroepen kansen kunnen worden geboden. Men geeft hen de mogelijkheid om ervaring op te doen, om hen te laten wennen aan de werking van een overheid. Dat biedt voordelen bij reguliere aanwervingsprocedures en kan zorgen voor meer diversiteit in het personeelsbestand.

2. Snellere indienstneming en soepelheid

Uitzendarbeid maakt een snellere indienstneming mogelijk doordat de overheid zelf geen prospecties meer moet verrichten, maar kan gebruikmaken van de reserves van het uitzendkantoor. Bovendien biedt uitzendarbeid een grotere soepelheid (bijvoorbeeld uitzendkrachten die niet voldoen, kunnen zonder kosten voor de werkgever snel en efficiënt worden vervangen door andere met een kwalitatieve taakuitoefening).

3. Geen ontslagvergoeding en geen loonkost bij ziekte of ongeval

De werkgever is bij uitzendarbeid ook geen ontslagvergoeding meer verschuldigd, doordat uitzendkrachten bij arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan het uitzendbureau en niet aan de werkgever. Bij uitzendarbeid is er geen loonkost inzake eventuele ontslagvergoeding en geen loonkost inzake afwezigheden ingevolge ziekte of arbeidsongeval.

4. Besparing inzake RSZ

De patronale RSZ voor een uitzendkracht is vergelijkbaar met die van een contractueel personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO), maar is – wat de patronale pensioenkost betreft – veel lager dan voor een statutair personeelslid bij een agentschap met rechtspersoonlijkheid (kost pool der parastatalen = 36 procent). De kost zal er enkel zijn in de periodes dat de uitzendkracht echt nodig is.

Wat zijn de nadelen van uitzendarbeid?

1. Hogere kostprijs

De Memorie van Toelichting wijst erop dat uitzendarbeid een hogere kostprijs heeft dan contractuele tewerkstelling: de kostprijs van een uitzendkracht-bediende bedraagt 1,6850 keer de kostprijs van een contractuele bediende; de kostprijs van een uitzendkrachtarbeider bedraagt 1,7508 keer de kostprijs van een contractuele arbeider.

2. Btw-prijskaartje

Bovendien moet rekening gehouden worden met 21 procent btw, alhoewel sommige entiteiten deze kunnen deze verrekenen.

3. Facturatie van overheadkosten

In het algemeen moet worden gesteld dat voor eigen personeel de totale overheadkost niet volledig in kaart wordt gebracht, terwijl die uiteraard wel gefactureerd wordt door het uitzendkantoor, bijvoorbeeld kost selectie en werving, kost personeelsadministratie enzovoort.

Het decreet van 27 april 2018 leest u hier

2018-05-21T09:59:48+00:00 21 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht - Sociaal recht|Tags: |