>>>Schadevergoeding gelijk aan gederfd loon wegens inkomensverlies omdat werkgever ten onrechte tijdelijke werkloosheid inroept en onderaannemer inschakelt. Arbeidshof Antwerpen 20 november 2018 (KULeuven)

Schadevergoeding gelijk aan gederfd loon wegens inkomensverlies omdat werkgever ten onrechte tijdelijke werkloosheid inroept en onderaannemer inschakelt. Arbeidshof Antwerpen 20 november 2018 (KULeuven)

Auteur: Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven

Publicatiedatum: 03/03/2019

In de recentste nieuwsbrief van het wordt het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 20 november 2018 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof.

Hieronder volgt haar bijdrage.

“Een schadevergoeding gelijk aan het gederfd loon wegens inkomensverlies kan het gevolg zijn wanneer een werkgever ten onrechte tijdelijke werkloosheid inroept. In casu werden twee werknemers (schilders) geconfronteerd met een terugvordering van hun ontvangen werkloosheidsuitkeringen, omdat de RVA had vastgesteld dat op de dagen dat zij door hun werkgever op tijdelijke werkloosheid waren geplaatst, de werkgever wel op een onderaannemer beroep had gedaan voor schilderwerken. Volgens het arbeidshof te Antwerpen volgt uit CAO nr. 53 dat het werk dat “normaal wordt verricht” door de betrokken werknemers, niet mag worden uitbesteed aan een onderaannemer tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid. Volgens het arbeidshof slaagde de werkgever niet in haar bewijs dat het werk dat de onderaannemer diezelfde dagen verrichtte een andere werkzaamheid betrof, en dus niet het gewone schilderwerk van haar werknemers of op een tijdstip dat de werknemers normaal niet werken. Bijgevolg heeft het gebrek aan werk geen economische oorzaak, en was de arbeidsovereenkomst niet geldig geschorst. Het niet verschaffen van werk was dan ook een fout van de werkgever.

De schade bestaat volgens het arbeidshof uit het niet ontvangen van loon, en niet uit de niet ontvangen werkloosheidsuitkeringen. Het arbeidshof kent daarom net als de arbeidsrechtbank een schadevergoeding toe gelijk aan de brutolonen, “vermits de schade die de betrokken werknemers hebben geleden het loon betreft vóór de afhoudingen in het kader van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing.”

Lees hier het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 20 november 2018

2019-03-03T11:12:45+00:00 3 maart 2019|Categories: Ondernemingsrecht - Sociaal recht|Tags: , , |