>>>Ontslagbescherming – Hof van Cassatie (29 mei 2017)

Ontslagbescherming – Hof van Cassatie (29 mei 2017)

Preventieadviseur. Ontslagbescherming. Geen bescherming bij collectief ontslag. Prejudiciële vraag Grondwettelijk Hof.

Lees hier het volledige arrest