>, Privacy, IT & IP recht, Sociaal recht>Nieuwe regels voor camera’s (Lydian)

Nieuwe regels voor camera’s (Lydian)

Auteur: Alexander VandenbergenJan HofkensIsabel Plets en Jurgen De Vreese (Lydian)

Publicatiedatum: 05/06/2018

Sinds 25 mei 2018 is niet alleen de GDPR in werking getreden, maar zijn er ook aanpassingen gebeurd aan de regelgeving rond bewakingscamera’s in de Camerawet.

Verplichtingen op grond van Camerawet

Camera’s die vallen onder de Camerawet moeten sinds 25 mei 2018 online worden aangegeven aan de politiediensten, maar niet meer aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (voorheen: Privacycommissie). De aangifte gebeurt via het centraal e-loket voor de aangifte van bewakingscamera’s dat door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter beschikking wordt gesteld. Momenteel wordt nog gewerkt aan het e-loket. De aangifteplicht geldt ook voor camera’s die al zijn aangegeven via het elektronisch loket van de Privacycommissie: deze camera’s moeten eveneens opnieuw worden aangegeven, maar daarvoor is in een overgangsperiode voorzien (tot uiterlijk 25 mei 2020).

Daarnaast moet bepaalde informatie in een specifiek register over de verwerking van beelden worden bijgehouden (al dan niet elektronisch) en moet men dat register ter beschikking houden van de GBA en de politiediensten op aanvraag. Dat specifiek register is geïnspireerd op het algemene register van verwerkingsactiviteiten uit de GDPR. Het is niet duidelijk of in dat geval ook het algemeen register van de verwerkingsactiviteiten nog moet worden aangevuld. We raden in elk geval aan om minstens een verwijzing naar het specifieke register op te nemen en om beide samen te bewaren.

Beide nieuwigheden (aangifte en specifiek register) zijn niet van toepassing op de camera’s die op de werkvloer zijn geplaatst voor doeleinden zoals bedoeld in CAO nr. 68 (veiligheid en gezondheid, bescherming goederen onderneming, controle arbeid of productieproces). Een camera geplaatst in een productieafdeling om de productiviteit van de werknemer te controleren, moet deze regels dus niet volgen. Als de camera tegelijkertijd ook bedoeld is om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. een camera in een winkel om het werk van de werknemer te controleren en om diefstallen door klanten te voorkomen), dan gelden de regels echter wel.

Natuurlijk gelden de algemene bepalingen van de GDPR wel voor camera’s die vallen onder CAO nr. 68. Camera’s verwerken immers persoonsgegevens door camerabeelden.

Daarom moet elke verwerking van persoonsgegevens door camerabeelden als aparte verwerkingsactiviteit worden vermeld in het algemene register van verwerkingsactiviteiten. Daarnaast moeten betrokkenen geïnformeerd worden over de verwerking van camerabeelden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in een data protection statement of verklaring of in een camerapolicy.

Overzicht nieuwe regels :

Camera’s op de werkvloer

  • Geen aangifte
  • Opname in algemeen register verwerkingsactiviteiten (GDPR)

Camera’s onder Camerawet

  • Aangifte
  • Specifiek register over de verwerking van beelden (Camerawet)

Double use: Camera’s op de werkvloer en Camerawet

  • Aangifte
  • Specifiek register over de verwerking van beelden (Camerawet)

Lees hier het originele artikel

2018-06-08T11:39:56+00:00 6 juni 2018|Categories: Privacy recht - Privacy, IT & IP recht - Sociaal recht|Tags: , , |