>>>Hof van Justitie 6 februari 2018 – Detachering : is een A1-verklaring ook bindend in geval van fraude? (LegalNews.be)

Hof van Justitie 6 februari 2018 – Detachering : is een A1-verklaring ook bindend in geval van fraude? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 08/02/2018

In dit arrest neemt het Hof van Justitie het standpunt in:

– dat wanneer het orgaan van de lidstaat (in casu België) waar de werknemers gedetacheerd zijn aan het orgaan dat E 101‑verklaringen heeft afgegeven (in casu Bulgarije) een verzoek heeft gericht om deze verklaringen te heroverwegen en in te trekken, gelet op in het kader van een gerechtelijk onderzoek verkregen gegevens waaruit kon worden afgeleid dat deze verklaringen frauduleus waren verkregen of ingeroepen

– en dit orgaan van afgifte (in casu Bulgarije) heeft nagelaten om deze gegevens met het oog op de heroverweging van de gegrondheid van de afgifte van die verklaringen in aanmerking te nemen

– de nationale rechter (in casu België) in het kader van een procedure tegen personen die ervan worden verdacht onder de dekmantel van dergelijke verklaringen een beroep te hebben gedaan op gedetacheerde werknemers, deze verklaringen buiten beschouwing kan laten indien hij op basis van de voornoemde gegevens en onder eerbiediging van de aan deze personen toekomende waarborgen die eigen zijn aan het recht op een eerlijk proces, oordeelt dat er een dergelijke fraude heeft plaatsgevonden.

Lees hier het arrest van het Hof van Justitie

Meer weten over dit arrest? 

Lees ook deze recente artikelen over detachering in het algemeen en de betroffen zaak in het bijzonder:

2018-02-08T11:11:14+00:00 8 februari 2018|Categories: Ondernemingsrecht - Sociaal recht|Tags: |