>>>Deeltijdse arbeid: wat wijzigt er per 1 oktober 2017? (LegalNews.be)

Deeltijdse arbeid: wat wijzigt er per 1 oktober 2017? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/09/2017

De wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 vereenvoudigt en moderniseert een aantal formaliteiten inzake deeltijdse arbeid. Die formaliteiten werden ingevoerd om de rechten van de deeltijdse werknemers te vrijwaren, hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te beschermen en de controle tegen mogelijke misbruiken te waarborgen, maar het was de bedoeling van de wetgever om de administratieve taken van de werkgevers te verlichten.

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de verplichting om alle deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen geschrapt, evenals de verplichting om alle afwijkingen op deze roosters op te volgen en bij te houden.

Wat de vaste uurroosters betreft: deze dienen enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Voor de variabele uurroosters: deze moeten niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Maar voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

De verplichting om voor de variabele uurroosters twee keer het toepasselijke uurrooster aan te plakken, één keer op voorhand en één keer de dag van ingang, valt weg, maar de werkgever dient de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, sms, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet…) en dit binnen het kader dat vooraf opgesteld wordt. Dit kader dient wel nog opgenomen te worden in het arbeidsreglement..

De versoepeling van de formaliteiten doet uiteraard geen afbreuk aan de krachtlijnen van de deeltijdse arbeid:  de rechten en bescherming van de deeltijdse werknemers blijven intact en de garanties tegen mogelijke misbruiken en de controlemiddelen in de strijd tegen de sociale fraude blijven ook behouden.

Overgangsperiode: werkgevers die voordien al deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster tewerkstellen, moeten binnen de zes maanden te rekenen vanaf 2 oktober 2017 de nodige aanpassingen aan hun arbeidsreglement doen. In de tussentijd blijven voor hen de oude regels gelden.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kunt u meer informatie terugvinden.

2017-10-11T08:40:00+00:00 27 september 2017|Categories: Arbeidsrecht - Ondernemingsrecht|Tags: |