>>>De vakbonden bestaan niet – Hof van Cassatie 3 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

De vakbonden bestaan niet – Hof van Cassatie 3 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Dat vakbonden, ook als zij representatieve werknemersorganisaties zijn die als zodanig door de wet worden “erkend”, geen rechtspersoonlijkheid hebben, is minstens volgens hun militanten een zegen, volgens anderen minstens een anachronisme.

Het is in ieder geval een feit dat vakbonden feitelijke verenigingen zijn.

Een rechtsvordering door of tegen verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid is niet-ontvankelijk, zegt het Hof van Cassatie in het hierboven vermelde arrest. Zij ontberen de vereiste hoedanigheid daartoe. Representatieve werknemersorganisaties, zo vervolgt het Hof, zijn feitelijke verenigingen die in de regel niet de vereiste hoedanigheid hebben om in rechte op te treden, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.

Lees hier het volledige artikel

2017-05-12T13:37:17+00:00 12 mei 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |