>>>De RSZ toch niet genadeloos? (PAQT Advocaten)

De RSZ toch niet genadeloos? (PAQT Advocaten)

Auteurs: Geert Reniers en Ilona Lo Giudice (PAQT Advocaten)

Publicatiedatum: 24/04/2018

Iedereen die personeel tewerk stelt is verplicht om tijdig de werknemers- en werkgeversbijdragen te betalen aan de RSZ.

Werkgevers die hun sociale bijdragen niet tijdig betalen worden onmiddellijk geconfronteerd met de volgende geldelijke sancties :

  • bijdrageopslagen (gelijk aan 10% van het bedrag dat niet binnen de wettelijke termijn is betaald) en;
  • verwijlinteresten (7% per jaar, te rekenen vanaf de wettelijke termijn en verschuldigd tot op de dag van betaling).

Nuance: indien de niet tijdig betaalde sociale bijdragen toch nog worden betaald vóór het einde van het volgende kwartaal en er is geen verleden van wanbetaling, dan zal de RSZ automatisch afzien van de aanrekening van bijdrageopslagen en verwijlinteresten.

Toch is er ook voor werkgever die niet correct de RSZ bijdragen betaalde een mogelijkheid om de strenge boetes te milderen.

Een vrijstelling of vermindering van de bijdrageopslagen (tot maximaal 5 jaar terug) kan eenvoudig worden aangevraagd via schriftelijk gemotiveerd verzoek bij de inningsdienst van de RSZ.  Er is één essentiële vereiste, met name op het ogenblik van de aanvraag moeten de sociale bijdragen integraal vereffend zijn.

Hoe de RSZ over de streep trekken?  Hieronder volgt een overzicht van in te roepen verschoningsgronden en mogelijk te behalen resultaten.

Schermafbeelding 2018-04-27 om 17.00.04.png
Schermafbeelding 2018-04-27 om 17.00.53.png
Schermafbeelding 2018-04-27 om 17.01.06.png

Het indienen van een dergelijk eenvoudig verzoek is dus alleszins het overwegen waard.  Indien alle rekeningen zijn betaald, kunnen de verschuldigde bijdrageopslagen gemakkelijk herleid worden met 50% en kan terugbetaling eenvoudig en snel worden bekomen.

Lees hier het originele artikel

2018-05-23T11:47:31+00:00 23 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht - Sociaal recht|Tags: , |