>>>De ministerraad heeft een voorstel tot hervorming van de sociale inspectiediensten goedgekeurd (FOD Kanselarij van de Eerste Minister)  

De ministerraad heeft een voorstel tot hervorming van de sociale inspectiediensten goedgekeurd (FOD Kanselarij van de Eerste Minister)  

Het voorstel behelst de hervorming van de sociale inspectiediensten in uitvoering van het regeerakkoord en het plan bestrijding sociale dumping van 22 april 2016. Het plan heeft als doel om de bestaande sociale inspectiediensten te hervormen zodat de sociale fraude, de sociale dumping en de misbruiken op een meer efficiënte en daadkrachtige manier aangepakt zouden kunnen worden.

Lees hier het volledige artikel

 

2016-11-14T11:13:43+00:00 14 november 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , |