>, Verzekeringsrecht>Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

De werkgever die voorzien heeft in een aanvullend pensioen voor zijn werknemers, is bij “uittreding” van de werknemer uit die pensioenregeling, bv. bij het einde van diens arbeidsovereenkomst, gehouden de tekorten van de verworven reserves en die van de garanties aan te zuiveren. Dat bepaalt de Wet Aanvullende Pensioenen. Aan het Hof van Cassatie werd de vraag gesteld of dat ook het geval is wanneer het tekort een gevolg is van de vereffening of het faillissement van de pensioeninstelling.

Lees hier het volledige artikel