De overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen
Een analyse na de
wet van 19 juni 2022

Webinar op 25 oktober 2022

 

Ontslagmotivering:
een praktijkgericht overzicht

Webinar op 17 november 2022

 

 

In conflict met de RSZ

Webinar op 21 oktober 2022

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 2022

 

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie: jaarverslag 2020 gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 15/04/2021

De Arbeidsrelatiewet schrijft in artikel 338, §7 voor dat Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie  jaarlijks een verslag dient op te maken met daarin haar rechtspraak.

Het verslag en de bijhorende beslissingen voor het jaar 2020 werden nu gepubliceerd (de beslissingen werden geanonimiseerd).

In het eerste deel van het verslag worden de kenmerken van de ontvangen aanvragen besproken, waarna in een tweede deel de genomen beslissingen inhoudelijk worden geanalyseerd.

Vervolgens is er een beschrijving van de historiek en het wettelijk kader, een overzicht van de toepasselijke wetgeving, het huishoudelijk reglement en ten slotte de integrale, geanonimiseerde beslissingen 2020.

Lees hier het jaarverslag 2020