>>>En wat als een advocaat vanaf 1 mei 2018 failliet gaat? (LegalNews.be)

En wat als een advocaat vanaf 1 mei 2018 failliet gaat? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/05/2018

Vanaf 1 mei 2018 kunnen advocaten failliet verklaard worden of kunnen ze vragen om een procedure van gerechtelijke reorganisatie te openen.

De Orde van de Vlaamse Balies heeft daarom de Codex Deontologie voor Advocaten aangevuld nu aan met een aantal regels, die bepalen wat een advocaat moet doen wanneer een insolventieprocedure op haar/hem van toepassing is en wat er gebeurt wanneer zij/hij failliet wordt verklaard.

De advocaat moet de stafhouder verwittigen

Een advocaat die vanaf 1 mei 2018 zelf geconfronteerd wordt met een insolventieprocedure, moet onmiddellijk de stafhouder hiervan verwittigen en een kopie bezorgen van alle relevante documenten (idem als de vennootschap waarbinnen het beroep wordt uitgeoefend te maken krijgt met insolventiemaatregelen).

De ambtshalve schrapping

Van zodra een advocaat failliet is verklaard wordt zij/hij ambtshalve geschrapt van het tableau, de lijst van stagiairs of de EU-lijst met advocaten die hier hun beroep willen uitoefenen onder hun oorspronkelijke beroepstitel.

Wanneer een samenwerkingsverband van advocaten (behalve de netwerken) failliet is verklaard, worden de advocaten-vennoten vanaf het faillissementsvonnis van het tableau of de lijsten geschrapt (idem bij advocaten die lid zijn van een feitelijke vereniging die failliet is verklaard).

Hoger beroep of verzet bij de tuchtraad van beroep tegen de schrapping schorst de schrapping niet.

Nieuwe inschrijving en rang

De failliet verklaarde advocaat kan onmiddellijk na het faillissement aan de raad van de Orde vragen om opnieuw ingeschreven te worden op het tableau of op de lijsten. Zij/hij neemt rang op datum van de nieuwe inschrijving.

Insolventiefunctionarissen

Elk jaar stelt de stafhouder een lijst op van personen die door de rechtbank kunnen aangeduid worden als insolventiefunctionaris, deze ondersteunt de gebruikelijke mandatarissen (zoals de gerechtsmandataris, de voorlopige bewindvoerder of de curator) bij de verschillende insolventieprocedures waarmee een advocaat kan geconfronteerd worden. Zij/hij kan de hoofdmandataris hulp en bijstand bieden bij de technische aspecten van de beroepspraktijk en de deontologie van de advocaten.

Advocaten die door de rechtbank effectief aangesteld worden als insolventiefunctionaris verwittigen hun stafhouder hiervan. Ze lichten de stafhouder ook in over de lopende insolventieprocedure lastens de advocaat of de vennootschap waarbinnen die haar/zijn beroep uitoefent.

Lees hier het Reglement betreffende de advocaat en insolventie, dat verscheen in het Staatsblad van 30 april 2018

2018-05-14T07:45:03+00:00 14 mei 2018|Categories: Insolventierecht - Ondernemingsrecht|Tags: |