>>Webinars on demand ‘De hervorming van het goederenrecht’

Webinars on demand ‘De hervorming van het goederenrecht’

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021. Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

LegalNews.be biedt u in 4 ‘webinars on demand’ een mooi overzicht van deze wijzigingen.

U kijkt waar en wanneer u wilt!

Er zijn twee opties:

 • €119 (excl. 21% btw) voor 2 webinars on demand naar keuze (3 punten/uren)
 • €149 (excl. 21% btw) voor de 4 webinars on demand (6 punten/uren)

> Klik hier om te bestellen

Praktisch

Na bestelling (invullen van het elektronisch formulier op onze website) krijgt u snel op uw mailadres een link naar de bestelde webinar(s), samen met de slides en de documentatie. De factuur volgt later per mail.

U kan dus onmiddellijk kijken, de slides afprinten en de documentatie raadplegen.

U kijkt wanneer u wenst en ook telkens hoelang: u kan bovendien tot drie maanden na bestelling de webinar(s) bekijken.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en eenmaal u de webinar(s) volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Deze opleiding bestaat uit 4 delen die per 2 of per 4 delen kunnen worden besteld. Totale duur: 6 uur.

Sprekers
 • Dr. Siel Demeyere, advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KU Leuven
 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KU Leuven
 • Mr. William Timmermans, advocaat-vennoot Altius
 • Mr. Carlos De Wolf, advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten
 • Mr. Charlotte De Wolf, advocaat De Wolf & Vennoten Advocaten
Programma

Webinar 1 – Het nieuwe goederenrecht: een algemeen overzicht (dr. Siel Demeyere)

 • Algemene bepalingen inzake zakelijke rechten
 • Voorwerp van zakelijke rechten
 • Publiciteit
 • Eigendomsrecht
 • Erfdienstbaarheden: de voornaamste wijzigingen

Webinar 2 – Mede-eigendom (mr. Frank Burssens)

Mede-eigendom kan ontstaan door toeval, door de wil van de partijen of op gedwongen wijze. In deze sessie worden de drie verschillende wijzen van mede-eigendom besproken.

 • Toevallige mede-eigendom
 • Vrijwillige mede-eigendom
 • Gedwongen mede-eigendom

Webinar 3 – Erfpacht, opstal en vruchtgebruik (mr. William Timmermans)

In deze sessie worden de nieuwe regels besproken, met onder meer aandacht voor volgende bijzondere aspecten:

 • Stapeling van zakelijke gebruiksrechten
 • Vruchtgebruik en opstal mogen langer duren, erfpacht mag korter zijn
 • Eeuwigdurend opstalrecht voor volumebouw wordt mogelijk
 • De opstalgever wordt “eigenaar” van de niet-betaalde opstallen
 • Grove herstellingen door de blote eigenaar bij vruchtgebruik

Webinar 4 – Zakelijke rechten en omgevingsvergunningen (mr. Carlos De Wolf en mr. Charlotte De Wolf)

 • Erfdienstbaarheden in het nieuwe Goederenrecht: harmonisatie of innovatie?
 • De gevolgen van de wijzigingen inzake het goederenrecht (in het bijzonder ook deze inzake erfdienstbaarheden) wat betreft:
  • Aanvragen betreffende omgevingsvergunningen
  • Klassieke overheidsopdrachten
  • Openbare infrastructuurwerken
  • Nutsvoorzieningen
  • Gevolgen voor de administratieve uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten?
Attesten

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinars effectief volledig werd gevolgd.

Orde van Vlaamse Balies: 

 • 3 juridische punten per 2 gevolgde webinars 
 • 6 juridische punten per 4 gevolgde webinars

Instituut voor Bedrijfsjuristen: 

 • 3 punten per 2 gevolgde webinars 
 • 6 punten per 4 gevolgde webinars

Nationale Kamer van Notarissen:

 • 3 uren per 2 gevolgde webinars 
 • 6 uren per 4 gevolgde webinars

Federale Raad van Landmeters-Experten: 

 • 3 uren per 2 gevolgde webinars 
 • 6 uren per 4 gevolgde webinars

BIBF (104042):

 • 3 uren per 2 gevolgde webinars naar keuze
 • 6 uren per 4 gevolgde webinars

IAB (E0067/2020-07):

 • 3 uren per 2 gevolgde webinars naar keuze
 • 6 uren per 4 gevolgde webinars

Klik hier om te bestellen

Bekijk alvast enkele fragmenten uit deze webinar-reeks:

2020-09-28T07:13:24+00:00 4 juni 2020|Categories: Legal innovation|