>>Webinar on demand ‘Detachering van werknemers: de nieuwe wet van 12 juni 2020 én 3 andere actuele topics inzake grensoverschrijdende tewerkstelling’

Webinar on demand ‘Detachering van werknemers: de nieuwe wet van 12 juni 2020 én 3 andere actuele topics inzake grensoverschrijdende tewerkstelling’

Tijdens deze webinar worden gedurende één uur 4 meer dan actuele topics met een impact inzake grensoverschrijdende tewerkstelling besproken.

Naast de wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers van 12 juni 2020 (inwerkingtreding op 30 juli 2020), komen nog drie andere actuele topics aan bod.

Vooreerst is er het einde van de overgangsperiode van 10 jaar bij de inwerkingtreding van de Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze loopt ten aanzien van de EU-lidstaten af op 30 april 2020. Vanaf 1 mei 2020 is dus de ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004 nu ook van toepassing op zij die volgens de overgangsmaatregel nog verder onder de ‘oude’ Verordening (EEG) 1408/71 vielen.

Dit kan een belangrijke impact hebben op de toepasselijk sociale zekerheid bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten.
Vervolgens komen de meest recente ontwikkelingen in verband met de ‘single permit’ aan bod, evenals een aantal belangrijke zaken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

> Klik hier om deze webinar on demand te bestellen

PRAKTISCH

Na bestelling (invullen van het elektronisch formulier op onze website) krijgt u snel op uw mailadres een link naar deze webinar, samen met de slides en de documentatie.

De factuur volgt later per mail.

U kan dus onmiddellijk kijken, de slides afprinten en de documentatie raadplegen.

U kijkt wanneer u wenst en ook telkens hoelang: u kan bovendien tot drie maanden na bestelling de webinar bekijken.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en eenmaal u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Totale duur: 1 uur.

SPREKERS
 • Dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ)
 • Mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels)
PROGRAMMA

1. Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers van 12 juni 2020 (inwerkingtreding op 30 juli 2020)

 • Wijziging Detacheringswet van 5 maart 2002
 • Wijziging Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
 • Wijziging Sociaal Strafwetboek

 2. Einde van de overgangsperiode van 10 jaar bij de inwerkingtreding van verordening 883/2004: opletten geblazen vanaf 1 mei 2020

 • Het einde van de overgangsmaatregel ten aanzien van de EU-lidstaten op 30 april 2020.
 • Derdelanders: einde overgangsmaatregel op 31 december 2020
 • Voor enkele landen waar de Verordening 883/2004 pas later in werking is getreden, blijft deze nog even gelden: Zwitserland (tot en met 30 maart 2022), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (tot en met 31 mei 2022).
 • De gevolgen van het feit dat, door het aflopen van de overgangsmaatregel, sommige werknemers of zelfstandigen vanaf 1 mei 2020 onder de sociale zekerheid van een andere Europese lidstaat zullen vallen

 3. Recente ontwikkelingen in verband met de ‘single permit’

 • Recente procedurele wijzigingen

4. Hof van Justitie van de Europese Unie: toelichting bij een aantal belangrijke zaken

 • AFMB C-610/18 , conclusies Advocaat-generaal Pikamäe 26 november 2019 en arrest van 16 juli 2020 
 • Team Power Europe C-784/19
 • Format II C-879/19
DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
DEELNAMEPRIJS

€99 excl. btw, inclusief relevante documentatie.

Meerdere licenties kopen, zodat elk een attest bekomt voor permanente vorming?  Contacteer tom@legalnews.be

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 juridische punt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt

> Klik hier om deze webinar on demand te bestellen

2020-08-02T08:16:54+00:00 22 juni 2020|Categories: Legal innovation|Tags: |