>>Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid’

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid’

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert uitgebreid uiteenzetten. U kijkt waar en wanneer u wilt!

Deze webinar on demand is beschikbaar vanaf 1 oktober 2020


Gestart wordt met de ratio legis van de wet van 20 februari 1939 en de vijf grote pijlers van die wet.

Er wordt vooreerst stilgestaan bij de bescherming van de titel, de bescherming van het beroep en de verzekeringsplicht.

Vervolgens wordt een analyse gegeven van het monopolie en de verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid. Tenslotte komen ook Design & Build overeenkomsten, bouwteamovereenkomsten, het werken met BIM-modellen en een aantal alternatieve modellen aan bod.

PROGRAMMA
 • Ratio legis van de wet van 20 februari 1939 en de vijf grote pijlers
 • Het monopolie en de verplichte bouwbijstand van de architect
  • toepassingsgebied van het monopolie
  • wettelijke beperkingen
  • evolutie van het monopolie – huidige minimale omvang van de opdracht van de architect
  • miskenning van de verplichting: burgerrechtelijk en strafrechtelijke gevolgen in hoofde van bouwheer, architect en aannemer
 • Onverenigbaarheid met het beroep van aannemer
  • principes
  • gevolgen voor de architecten- en de aannemingsovereenkomst
 • Deontologisch vereiste onafhankelijkheid
  • principes
  • vergelijking onverenigbaarheid met beroep aannemer en onafhankelijkheid
 • Uitdagingen in de 21ste eeuw en alternatieve modellen?
DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis
DEELNAMEPRIJS

€99 excl. btw, inclusief relevante documentatie

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u de webinar bekijkt.

Meerdere licenties kopen, zodat elk een attest bekomt voor permanente vorming?  Contacteer tom@legalnews.be

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: in aanvraag
 • IAB/BIBF: in aanvraag  

Deze webinar on demand is beschikbaar vanaf 1 juli 2020

2020-09-22T13:14:43+00:00 4 mei 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , |