>>Webinar on demand ‘De gerechtelijke reorganisatie: een volledige praktijkgerichte analyse’

Webinar on demand ‘De gerechtelijke reorganisatie: een volledige praktijkgerichte analyse’

Introductie:
Deze opleiding bestaat uit 3 delen die afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Totale duur: 5 uur.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt in essentie tot het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

Kenmerkend voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie is dat deze laagdrempelig is. In het vakjargon spreekt men ook wel van een “openportaalbenadering”.

De procedure staat open voor alle ondernemingen van wie de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is en kan zelfs nog worden toegepast wanneer de voorwaarden voor het faillissement zouden zijn vervuld.

Daarnaast is het zo dat, van zodra de procedure wordt geopend (en zekere mate zelfs vanaf de neerlegging van het verzoekschrift), de onderneming van een zgn. opschorting wordt toegekend. Gedurende de periode van opschorting kan de onderneming bescherming genieten tegen haar schuldeisers en wordt ook de verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort.

De gerechtelijke reorganisatie biedt aldus de mogelijkheid om ondernemingen, weliswaar tijdelijk, de nodige ademruimte te geven en bijvoorbeeld een akkoord met bepaalde of alle schuldeisers van de onderneming te benaarstigen met het oog op een in de tijd gespreide terugbetaling en/of schuldvermindering.

> Klik hier om deze opleiding te bestellen

PRAKTISCH

Na bestelling (invullen van het elektronisch formulier op onze website) krijgt u snel op uw mailadres een link naar de bestelde webinar(s), samen met de slides en de documentatie. De factuur volgt later per mail.

U kan dus onmiddellijk kijken, de slides afprinten en de documentatie raadplegen.

U kijkt wanneer u wenst en ook telkens hoelang: u kan bovendien tot drie maanden na bestelling de webinar(s) bekijken.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en eenmaal u de webinar(s) volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Deze opleiding bestaat uit 3 delen die afzonderlijk kunnen worden besteld.

Totale duur: 5 uur.

DOCENTEN
 • Meester Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Meester Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Meester Astrid Lescouhier, advocaat Crivits & Persyn
Deel 1. Ontstaan, de fase voor en de algemene principes van de gerechtelijke reorganisatie

Ontstaan van de wetgeving, doelstelling, evolutie (kort overzicht)

De fase voor de gerechtelijke reorganisatie

 • Opsporing van een onderneming in moeilijkheden
  • Handelsonderzoek
  • Gegevensverzameling
  • Onderzoek door de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden
 • Voorlopige maatregelen
  • Gerechtsmandataris
  • Voorlopig bewindvoerder
 • Ondernemingsbemiddelaar en buitengerechtelijk minnelijk akkoord

Gerechtelijke reorganisatie:

 • Algemeen
  • Meerdere doelstellingen
  • Elektronisch dossier van gerechtelijke reorganisatie
 • Het verzoek tot opening van de procedure
  • Initiatiefrecht
  • Het verzoekschrift en de bijlagen
  • Gevolgen van de neerlegging van het verzoekschrift
  • Uitzondering op de schorsende werking van het verzoekschrift
 • Vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan
  • Behandeling van het verzoek
  • Voorwaarden voor de opening van de procedure
  • Rechtsmiddelen
  • Kennisgeving aan de schuldeisers
  • Actiemogelijkheden schuldeisers
  • De opschorting – het moratorium
 • De opschorting onder de loep
  • Schuldvordering in de opschorting (I.22, 11° WER)
  • Schuldvordering buiten de opschorting
  • Het lot van de schuldvorderingen in de opschorting
  • Actiemogelijkheden voor schuldeisers
 • De verlenging van de opschorting
 • Wijziging van het doel van de procedure
 • Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure
Deel 2. Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord (‘piste I’) en door collectief akkoord (‘piste II’)

Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord (en buitengerechtelijk minnelijk akkoord)

 • Algemeen
 • Procedurele en inhoudelijke bepalingen

Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord

 • Algemeen
 • Inhoudelijke bepalingen
  • Opening procedure (zie terug)
  • Kennisgeving en beslechting eventuele betwistingen
  • Opmaak reorganisatieplan
  • Neerleggen plan en kennisgeving schuldeisers
  • Stemming van het reorganisatieplan
  • Homologatie
Deel 3. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht (‘piste III’)
 • Algemeen
 • Inhoudelijke en procedurele bepalingen
  • Opening van de procedure
  • Biedingsprocedure
  • Organisatie van de overdracht
  • Rechten van schuldeisers
  • Verloop van de procedure
  • Einde van de procedure
 • Slotbeschouwing

> Klik hier om deze opleiding te bestellen

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
DEELNAMEPRIJS

€79 excl. btw per apart deel, inclusief relevante documentatie

€149 excl. btw voor de drie delen, inclusief relevante documentatie

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u het webinar bekijkt.

Meerdere licenties kopen, zodat elk een attest bekomt voor permanente vorming?  Contacteer tom@legalnews.be

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

Orde van Vlaamse Balies:

5 punten voor de drie delen samen

Deel 1: 2 punten

Deel 2: 1 punt

Deel 3: 2 punten

Instituut voor Bedrijfsjuristen:

5 punten voor de drie delen samen

Deel 1: 2 punten

Deel 2: 1 punt

Deel 3: 2 punten

Sam-Tes:

5 punten voor de drie delen samen

Deel 1: 2 punten

Deel 2: 1 punt

Deel 3: 2 punten

BIBF (103939):

5 uren voor de drie delen

Deel 1: 2 uren

Deel 2: 1 uur

Deel 3: 2 uren

IAB (E0067/2020-07):

5 uren voor de drie delen

Deel 1: 2 uren

Deel 2: 1 uur

Deel 3: 2 uren

> Klik hier om deze opleiding te bestellen

2020-08-02T08:15:54+00:00 27 juli 2020|Categories: Legal innovation|Tags: |