>>Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Begunstigingsclausules in levensverzekeringen: 10 praktijkgerichte vragen’

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Begunstigingsclausules in levensverzekeringen: 10 praktijkgerichte vragen’

Tijdens deze webinar brengt dhr. Paul Van Eesbeeck de do’s-and-don’ts in kaart en worden kapstokken aangereikt aan de hand van praktijkvoorbeelden. U kijkt waar en wanneer u wilt!


Deze webinar on demand is beschikbaar vanaf 1 oktober 2020

Waar de levensverzekering ook voor mag dienen, altijd wordt er iemand aangeduid als begunstigde van de verzekeringsprestatie.

Hoewel men er zich in de praktijk soms van af maakt door snel een paar voorgedrukte checkboxes aan te vinken, is de begunstigingsclausule één van de meest essentiële onderdelen in de werking van een levensverzekering.

De begunstigingsclausule moet sporen met de wil van de verzekeringnemer(s).

Door de alsmaar toenemende diversiteit aan gezinssituaties en samenlevingsvormen, krijgt de begunstigingsclausule ook meer aandacht dan vroeger.

Hierbij moet men ook oog hebben voor het feit dat de begunstigingsclausule wordt gestuurd door het verzekeringsrecht, dat soms danig afwijkt van wat het burgerlijk recht voorschrijft.

Deze webinar wil in dit verband de do’s-and-don’ts in kaart brengen, kapstokken aanreiken en die ook aan de hand van praktijkvoorbeelden zo aanschouwelijk mogelijk maken.

PROGRAMMA

Tijdens deze webinar wordt door de spreker een antwoord gegeven op tien actuele vragen, die elke jurist (advocaten, notarissen, magistraten, verzekeringsjuristen, fiscalisten) zich moet stellen bij de advisering inzake deze materie.

De materie wordt toegelicht aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden.

 • Wat is het onderscheid tussen nominatief versus generiek aangeduide begunstigden (echtgenoot, kinderen, …)?
 • Wat zijn de verschillen tussen de burgerrechtelijke figuur van de plaatsvervulling en de verzekeringsrechtelijke figuur van de plaatsvervulling?
 • Kan de begunstigingsclausule in een levensverzekering gewijzigd worden via testament?
 • Hoe wordt de bescherming van de reservataire erfgenamen geregeld inzake levensverzekeringen?
 • Wat is de impact van het hervormde erfrecht op de begunstigingsclausule, meer bepaald in het licht van de nieuwe inbrengregels?
 • Kan de echtgenoot zomaar genegeerd worden in de begunstigingsclausule?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij een verzekeringsgift op het vlak van de begunstigingsclausule?
 • Wat zijn de gevolgen van de aanvaarding door de begunstigde en is deze steeds onherroepelijk? Wat is het nut van de aanvaarding?
 • Bieden de nieuwe Vlaamse belastingregels inzake generatiesprong opportuniteiten, meer specifiek in geval van weigering van de begunstiging?
 • Wat zijn de specifieke aandachtspunten m.b.t. de begunstigingsclausule in een dodelijkeongevallenverzekering?
DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en boekhouders/fiscalisten
 • verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
DEELNAMEPRIJS

€99 excl. btw, inclusief relevante documentatie die digitaal wordt aangeleverd.

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u de webinar bekijkt.

Meerdere licenties kopen, zodat elk een attest bekomt voor permanente vorming?  Contacteer tom@legalnews.be

Aanwezigheidsattest

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Nationale Kamer voor Notarissen: in aanvraag
 • IAB/BIBF: .in aanvraag

Deze webinar on demand is beschikbaar vanaf 1 juli 2020

Aangeraden literatuur:

 

2020-09-22T13:15:37+00:00 4 mei 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , |