>>Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek’

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek’

In deze webinar geeft mr. Frank Burssens een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. U kijkt waar en wanneer u wilt!

Deze webinar on demand is beschikbaar vanaf 1 oktober 2020


In 2019 is het ‘Handboek Aannemingsrecht’ van meester Frank Burssens gepubliceerd, dat een grondig en geactualiseerd overzicht geeft van het Belgische aannemingsrecht.

Alle klassieke facetten van het aannemingsrecht worden besproken. Zo wordt geanalyseerd hoe een aannemingsovereenkomst tot stand komt en welke verbintenissen de opdrachtgever en de aannemer op zich nemen.

Veel aandacht gaat daarbij naar de verschillende aansprakelijkheidsregimes, zowel op contractueel vlak (pre- en postoplevering, verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid) als de aansprakelijkheid naar derden toe (art. 1382 ev. BW, Welzijnswet en werfveiligheid, burenhinder,…).

Ook de andere bouwactoren worden toegelicht. In het bijzonder komt het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert aan bod.

Het boek belicht ook de diverse verzekeringscontracten in de bouwsector, waaronder de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering voor dienstverleners in de bouw. Ten slotte wordt het deskundigenonderzoek en de daarbij horende nieuwigheden uit de recente (Potpourri-)wetten, uitgebreid behandeld. Het is dit laatste onderdeel dat tijdens dit webinar door de auteur van het boek wordt uiteengezet.

PROGRAMMA
 • Procedure ten gronde en vordering in kort geding
 • Analyse van een aantal aspecten inzake:
  • keuze van de deskundige, incl. mogelijke wraking
  • opdracht
  • verloop
  • betrokken partijen
  • plaatsbezoek
  • tussentijdse verslag, voorverslag en eindverslag
  • toezicht van de rechter
  • aspecten van bewijskracht
  • uitvoering van werken onder toezicht van de deskundige
  • aansprakelijkheid
DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis
DEELNAMEPRIJS

€99 excl. btw, inclusief relevante documentatie

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u de webinar bekijkt.

Meerdere licenties kopen, zodat elk een attest bekomt voor permanente vorming?  Contacteer tom@legalnews.be

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: in aanvraag
 • IAB/BIBF: in aanvraag  

Deze webinar on demand is beschikbaar vanaf 1 juli 2020

 

2020-09-22T13:15:08+00:00 4 mei 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , , |