>>Waarom advocaten – ten onrechte – hun inhoudcreatie niet wensen uit te besteden (KnowToGrow)

Waarom advocaten – ten onrechte – hun inhoudcreatie niet wensen uit te besteden (KnowToGrow)

Bij al onze contacten met advocaten, zowel cliënten als potentiële cliënten, blijkt het onderwerp “copywriting” zeer gevoelig te liggen. Op het eerste zicht lijkt dat merkwaardig. In ander sectoren wordt het uitbesteden van het schrijven bijna nooit in vraag gesteld. Daar gaat men er terecht van uit dat schrijven een vak is juist zoals vormgeven. Geen advocaat die het nodig vindt om artikels zelf op te maken, maar bijna elke advocaat wil wel zijn artikels zelf schrijven.
Bij nader inzicht is dat standpunt misschien minder merkwaardig dan het lijkt.

In de eerste plaats is er de sterke koppeling tussen recht en taal. Recht – regelgeving, rechtspraak – wordt steeds uitgedrukt in taal (in tegenstelling met positieve wetenschappen die grotendeels uitgedrukt worden in formules). De meeste juristen zijn dan ook taalvaardig, en vele juristen zijn taalpuristen.

Een tweede vaststelling is dat het Recht per definitie zeer genuanceerd is. Alhoewel politici graag de regelgeving, waar zij medeverantwoordelijk voor zijn, voorstellen in éénvoudige zwart – wit termen, is dat niet de realiteit. We leven in een enorm complexe samenleving en de rechtsregels worden opgesteld rekening houdend met die complexiteit. Ze worden vervolgens dagelijks getoetst aan de oneindige, voortdurende wijzigende, interacties tussen alle deelnemers aan het maatschappelijk leven. Dat toetsen is het werk van juristen.

Lees hier het volledige artikel

2017-03-24T09:38:33+00:00 24 maart 2017|Categories: Legal innovation|Tags: , , |