>Regulatory & Public Affairs Manager

Regulatory & Public Affairs Manager

  • Bedrijfsjurist
  • Mechelen

Website Eneco

Jouw verantwoordelijkheden
  • Als Regulatory & Public Affairs Manager ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de activiteiten van Eneco Supply, Wind, Solar & e-Mobility in België op het vlak van de regelgeving van algemene aard en in het bijzonder van alle regulatoire aangelegenheden in de energiesector.
  • Je treedt in overleg met andere marktpartijen, federaties, overheids- en toezichthoudende instanties met betrekking tot alle relevante onderwerpen binnen supply en productie (beleidszaken, branche specifieke wetgeving, etc.). Je bepaalt het standpunt van Eneco mee in samenwerking met andere afdelingen. Je bent samen met je RA-collega’s en de CEO het unieke aanspreekpunt voor de toezichthoudende overheden.
  • Je vertaalt en implementeert de energieregelgeving in de organisatie. Dit doe je door de wet- en regelgeving proactief te analyseren en er op te anticiperen. Hierbij leg je de focus op reglementering die een invloed heeft op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van Eneco en dit zowel op regionaal, federaal als Europees niveau.
  • Je communiceert en aligneert intern over de wijzigingen in wet- en regelgeving en je licht deze verder toe. Je identificeert en beoordeelt business opportuniteiten vanuit de veranderende reglementering en je zorgt ervoor dat interne processen, instructies en acties voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving.
  • Je vertegenwoordigt Eneco in belangenorganisaties en sectorfederaties (zoals FEBEG, Atrias, etc.) en je gaat in gesprek met politici en kabinetsmedewerkers om de belangen van Eneco te verdedigen. Je beïnvloedt de wetgevende initiatieven en bestaande wetgeving in het voordeel van Eneco.
  • Je staat in voor de ad hoc en periodieke rapportering aan de CREG, VREG, CWAPE, FOD Economie, etc.
  • Als Regulatory & Public Affairs Manager maak je deel uit van het Legal & Regulatory Team binnen Eneco. Je rapporteert aan de Head of Legal, Regulatory en Public Relations.
Hoe ziet jouw dag eruit?

Met een heerlijk ontbijt achter de kiezen ben je klaar voor een nieuwe werkdag. Tot nader order werken we, omwille van de genomen maatregelen rond corona, van thuis uit. Van zodra het opnieuw kan, is er de mogelijkheid om vanuit ons kantoor in Mechelen te werken. Deze situatie zet ons wel aan tot denken… In de toekomst gaan we binnen Eneco nog meer inzetten op thuiswerk en flexibiliteit.

Deze voormiddag start je met een meeting bij de VREG. Tot nu toe gingen alle meetings virtueel door maar vandaag is er ook de mogelijkheid om opnieuw fysiek aanwezig te zijn, mits de nodige voorzorgen natuurlijk. Je springt in de wagen richting Brussel om de standpunten van Eneco te gaan verdedigen.

Het is middag. Met veel nieuwe informatie stap je buiten bij de VREG. Je haalt iets om te eten en je rijdt opnieuw naar huis.

In de namiddag verwerk je je mails en nadien staat er een overleg op de agenda met de collega’s van marketing en ook met de collega’s van PMO. 70% van onze projecten binnen Eneco zijn compliance waardoor je als Regulatory & Public Affairs Manager vaak betrokken partij bent.

Je sluit de dag af met een virtuele apero met het Legal, Regulatory Affairs & Public Affairs team. Schol!

2020-09-30T14:30:30+00:00 30 september 2020|