>Legal Counsel – Commercial, Environmental & Competition Law

Legal Counsel – Commercial, Environmental & Competition Law

 • Bedrijfsjurist
 • Brussel

Website Productiebedrijf

Onze klant

Onze klant is een internationale relevante speler die voor zijn Belgische afdeling een bijkomende pragmatische jurist zoekt als versterking van het team. Gezondheid en veiligheid zijn hun kernwaarden en integreren ze in alles wat ze doen.

Jouw profiel
 • U bent houder van een Masterdiploma Rechten;
 • U beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als bedrijfsjurist of consultant;
 • U beheerst het Nederlands en heeft een goede kennis van het Frans en het Engels;
 • Kennis van het concurrentierecht, en milieurecht en/of transportrecht is een troef, de hoofdfocus ligt op commercieel recht;
 • U bent in staat zelfstandig te werken in een steeds wisselende omgeving;
 • U werkt graag in teamverband en bent communicatief, zowel met collega’s-juristen als niet-juristen;
 • U bent discreet maar ook voldoende assertief om de taken die u werden toevertrouwd tot een goed einde te brengen en u bent in staat initiatieven te nemen wanneer dit opportuun is;
 • U bent constant op zoek naar concrete en nuttige oplossingen voor uw interne klanten. Hierbij gaat u pragmatisch te werk en biedt u een luisterend oor voor de noden van uw interne klanten;
 • Dienstverlening aan de klant en de organisatie vindt u erg belangrijk, u bent een business partner en staat dicht bij de business;
 • U respecteert de termijnen en bent bestand tegen de stress die uw functie met zich meebrengt;
 • U bent stipt, integer, ondernemend, nieuwsgierig, dynamisch, proactief en flexibel. Kortom … een aanwinst voor het team.
Je functie bij onze klant

U maakt deel uit van een dynamische juridische afdeling en werkt onder de verantwoordelijkheid van de General Counsel. Jullie staan samen in voor de rechtszekerheid van de Belgische ondernemingen van de groep en staan in direct contact met de collega’s op het terrein.

Uw taken zijn erg gevarieerd. Er zijn tegelijkertijd juridische vragen die deel uit kunnen maken van de strategie van het bedrijf en zeer concrete dagelijkse vragen van de  collega’s op het terrein. Uw verantwoordelijkheden hebben voornamelijk betrekking op volgende materies:

Handelsrecht en contractenrecht

U bent, samen met het juridische team, een bevoorrechte juridische partner van de « business » en verleent proactieve juridische ondersteuning op het vlak van contracten, zowel in de onderhandelings-, als in de redactie- en de interpretatie fase.

De types van contracten die u zult behandelen zijn erg uiteenlopend: diensten, huur, licenties, onderzoek, aan- en verkoop, concessies, herstructurering, transport, sponsoring, enz.

In voorkomend geval bereidt u de dossiers voor in samenwerking met externe adviseurs (advocaten, notarissen, enz.).

Beheer van de juridische zaken en de handelsgeschillen

In nauwe samenwerking met de betrokken operationele en functionele directies beheert u geschillendossiers. Het gaat voornamelijk over commerciële geschillen.

U handelt proactief en baanbrekend om optimale minnelijke schikkingen voor de onderneming te bekomen. Daarna stelt u de overeengekomen transacties op. In de rechterlijke fase werkt u nauw samen met de advocaten van de onderneming. U staat ook in voor de coördinatie van de verschillende interne klanten om de hoogste efficiëntie te verzekeren en de belangen van de onderneming te dienen.

Eenmalige projecten

U beantwoordt juridische vragen van interne orde, met betrekking tot de naleving van de nationale wetgeving en om de interne klanten bij te staan.

Wetgeving

U staat in voor het juridisch toezicht en werkt mee aan de opleiding van de personeelsleden voor wat de belangrijkste nationale en communautaire wetgeving betreft, alsook hun evolutie.

Wat mag je verwachten?

Onze klant is een internationale en relevante speler. U krijgt de kans om te werken in een motiverende  omgeving en voldoende autonomie in het beheer van de dossiers die aan u zijn toevertrouwd. Verder is er een aantrekkelijk salarispakket, in lijn met uw ervaring en uw bekwaamheid

Wat is de aanpak van USG Professionals?

USG vormt de brug tussen jou en het bedrijf dat je nodig heeft. Wij nemen graag onze tijd om je te leren kennen en gaan op zoek naar je interesses. Zo vinden we steeds de juiste opportuniteit voor je voor een vaste job of een tijdelijk project. Jouw vakmanschap wordt in goede banen geleid door je persoonlijke USG-consultant. Omdat die zelf jurist is, kan hij of zij perfect inschatten welke opportuniteiten matchen met jouw expertise en ambities.

USG gaat voor de juiste match, waarbij mensen altijd centraal staan. Dankzij dit credo bedienen we ondertussen een mooie en toonaangevende klantenportfolio.

Solliciteer vandaag nog!

Voor meer informatie over deze opportuniteit kunt u contact opnemen met Kristin Ex op +32 (0)499 86 76 61

2020-08-21T12:34:08+00:00 17 augustus 2020|