>Legal Counsel

Legal Counsel

 • Bedrijfsjurist
 • Gent

Website Corilus

Wat houdt de uitdaging in?

1. Contractmanagement

Beheren van de lopende contracten van de groep bestaande uit partners, leveranciers, banken, en andere externe partijen waarbij je zorgt voor een verlenging, opzegging en/of updates.

2. ContractFlow

 • Monitoren van de Policy m.b.t. de inhoud van contracten met klanten, leveranciers, partners, NDA’s, acquisities, banken, huurcontracten, leasingcontracten, …
 • De procedures opvolgen en toepassen bij totstandkoming nieuwe contracten, alsook de update van bestaande contracten opvolgen
 • Het management ondersteunen bij de ondertekening van contracten met derden, optreden namens de groep als internal legal counsel in de mogelijke juridische onderhandelingen met andere partijen
 • Interne onderlinge contractuele relaties opvolgen tussen de vennootschappen van de groep: je bent hierbij verantwoordelijk voor de opstelling van notariële akten bij de aankoop of verkoop van Assets via authentieke akte
 • De verschillende locaties monitoren waarin contractvoorwaarden gepubliceerd of gecommuniceerd worden (factuurvoorwaarden, website, offertes, briefwisseling, …)

3. Corporate Housekeeping

 • Het monitoren en opvolgen van de tijdige (her)benoemingen van bestuurders, revisoren, volmachthouders, … en publicaties op de geëigende platformen (KBO, Staatblad, KBis, …)
 • Je brengt de opstelling, publicatie en klassement van de statutaire documenten in orde waaronder Statuten, Notulen van de Alg Vergaderingen, Notulen van de RvB, …
 • De nieuwe wetgeving nauw opvolgen m.b.t. statutaire verplichtingen, zoals neerlegging jaarrekeningen, aangiften bij regulerende organen (zoals MDD, MDR, FAGG, …), en zorgen voor een correcte toepassing ervan.
 • Opvolgen van de tijdige verlenging van bestaande vergunningen en van de wettelijke verplichtingen m.b.t. de noodzakelijke vergunningen voor de exploitatie van de groep
 • De rechten van de vennootschappen van de groep monitoren inzake IP en merkbewaking. Je zorgt voor de UBO-documentatie
 • Monitoren van de participatie in de groep met opstelling van de nodige juridische documenten in geval van toetreding of vertrek van de participanten. Dit doe je in overeenstemming met de van krachten zijnde SHA
 • De door de groep gestelde garanties opvolgen (bankgaranties, pand handelsfonds, panden op bankrekeningen, panden op klantvorderingen, panden op IP-rechten, …)
 • Verzorgen van juridische documentatie bij fusies (opstelling voorstel tot fusie, publicatie van de fusie, …)
 • Je volgt de Europese wetgeving en implementatie ervan binnen de groep op de voet op (zoals GDPR, MDR, …), en je adviseert hierbij de interne Quality en Control afdeling van de groep inzake wettelijke verplichtingen

4. Lopende juridische dossiers

 • Je stuurt de externe law-firms die Corilus vertegenwoordigen in Litigation
 • Je stuurt de externe law-firms die Corilus vertegenwoordigen in Incasso-dossiers

5. Ondersteuning bij Acquisities en Divestments

 • NDA’s opstellen in het kader van dossiers waarin gevoelige informatie wordt uitgewisseld
 • Due Diligence opdrachten sturen en mee opvolgen in het kader van acquisities en divestments
 • De interne Legal Due Diligence opvolgen die worden uitgevoerd door vennootschappen van de groep in het kader van een geplande divestment
 • Het ondersteunen en opvolgen van de integratie van overgenomen vennootschappen in de groep (check van alle juridische aspecten en voorstellen tot aanpassingen teneinde conform te maken met Group-policies)

In al deze taken fungeer je eveneens als de eerste contactpersoon met de externe law-firms waar de groep mee samenwerkt en waar je op kan terugvallen voor overleg of bijstand.

Een job bij Corilus betekent:
 • Een uitdagende job binnen een innovatieve omgeving met een grote maatschappelijke relevantie
 • Aandacht voor jouw work-life balance waarbij je kan werken in een flexibel uurrooster en kan rekenen op een flexibel homework beleid
 • Een uitgebreid en aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale voordelen waaronder een firmawagen + tankkaart, mc’s, verzekeringen, …
 • Een werkgever met een sterke groeivisie voor de toekomst die aandacht besteedt aan waarden en normen

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.cvwarehouse.com.

2021-05-29T10:02:46+00:00 29 mei 2021|