>Jurist

Jurist

 • Bedrijfsjurist
 • Brussel

Website Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

OMSCHRIJVING VAN DE WERKGEVER

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is gevestigd te Brussel en vormt de beroepsorganisatie van de Belgische gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders.

Zij behartigt het algemeen belang van het gerechtsdeurwaardersambt ten aanzien van de politieke en administratieve overheden, en de andere juridische actoren waar de gerechtsdeurwaarder mee in contact komt.

De NKGB organiseert een reeks diensten in ondersteuning van de gerechtsdeurwaarderskantoren, en dit zowel op administratief-, ICT- als juridisch vlak.

De juridische zaken worden behandeld door de juridische dienst die bestaat uit zowel Nederlandstalige- als Franstalige juristen, en die instaat voor een breed scala aan opdrachten. Zo verleent de dienst juridische adviezen aan de leden van het beroep, levert hij juridische ondersteuning voor het beleid van het directiecomité, wordt er input geleverd voor het korpstijdschrift en juridische FAQ’s, etc.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België

Henri Jasparlaan 93 te 1060 BRUSSEL (Sint-Gillis).

WIJ ZOEKEN…

Een enthousiaste en leergierige medewerk(st)er voor onze juridische dienst, met een uitgesproken interesse voor het gerechtsdeurwaardersambt en het gerechtelijk recht, en dit voor onmiddellijke indiensttreding.

JOBOMSCHRIJVING

Je komt terecht in een jong en collegiaal ingesteld team van collega-juristen. Je voornaamste opdrachten zullen zijn :

 • Je verleent juridische adviezen aan particulieren, ondernemingen en rechtspractici (voornamelijk gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders) over praktijkgevallen in relatie met het beroep of het gerechtelijk recht in het algemeen.
 • Je verzekert de juridische ondersteuning aan het directiecomité van de NKGB enerzijds (opstellen van interne juridische nota’s en analyses, deelnemen aan werkvergaderingen, opvolging van juridische dossiers en desgevallend tuchtzaken), en het geheel van de leden van de NKGB anderzijds.
 • Je werkt mee aan de juridische bijdragen die door de NKGB periodiek gepubliceerd worden of die verschijnen ter gelegenheid van een colloquium, opleiding of in een academisch kader.
 • Je verzorgt op juridisch vlak de voorbereiding, opbouw en opvolging van de nationale en Europese projecten waarbij de NKGB actief betrokken is.
 • Je bent betrokken bij het ontwerp van de interne reglementering van het beroep, en de mogelijke wijziging of actualisering daarvan.
PROFIEL
 • Je bent licentiaat of master in de rechten, met een interesse voor het gerechtsdeurwaardersambt en het gerechtelijk recht. Een professionele ervaring binnen het beroep of met de materie is een grote meerwaarde, maar geen vereiste.
 • Je zal voornamelijk dossiers behandelen in het Nederlands, maar je kan je vlot uitdrukken in het Frans, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt een kritische blik en je bent in staat een grondige juridische analyse van een probleem of situatie te maken.
 • Je hebt veel respect voor de rechtsregels, maar je slaagt er tegelijk in « out of the box » te denken.
 • Je werkt nauwgezet in jouw analyses en je hebt een vlotte pen.
 • Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken, je hebt een open geest en je bent niet bang om je standpunt te verdedigen.
WIJ BIEDEN…
 • Een interessante en gevarieerde functie die zich snel kan lenen tot een grote autonomie.
 • Een contract van onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een aantrekkelijk salaris, waarbij rekening kan worden gehouden met reeds verworven relevante professionele ervaring, aangevuld met maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een vergoeding voor het woon-werkverkeer.

Indien u interesse heeft in voornoemde betrekking, kan u uw motivatiebrief en curriculum richten aan Charissa VOET, op het volgend e-adres: charissa.voet@nkgb-cnhb.be.

 

 

2018-11-21T17:59:56+00:00 21 november 2018|