>Corporate Legal Counsel

Corporate Legal Counsel

 • Bedrijfsjurist
 • Brussel

Website Fluxys

Fluxys is de onafhankelijke beheerder van de transport-, transit- en opslaginfrastructuur voor aardgas in België. De onderneming is verder operator van de LNG-terminal in Zeebrugge en van de Hub van Zeebrugge, één van de belangrijkste internationale kortetermijnmarkten voor gas in continentaal Europa. Dankzij zijn first mover aanpak heeft Fluxys zijn infrastructuur weten uit te bouwen tot de draaischijf bij uitstek van de internationale aardgasstromen in West-Europa.
 
Fluxys telt meer dan 1000 medewerkers waarvan ongeveer de helft werkt op de hoofdzetel in Brussel. De andere helft is actief in de regionale exploitatiesectoren, het interventie-centrum, de LNG-terminal, de opslaginstallaties en de compressiestations.
Functie
Doel:
De Corporate Legal Counsel heeft als doel om, in rechtstreekse samenwerking met de secretaris-generaal en het team corporate governance, de juridische corporate ondersteuning en diens opvolging te organiseren en te verzekeren van de Fluxys Groep, waaronder:
 • In België: de op Euronext genoteerde beheerder van de aardgastransportinfrasturctuur en de beheerder van de LNG Terminal in Zeebrugge;
 • Buiten België: de dochterondernemingen en de belangen, voornamelijk in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland alsook de joint ventures opgericht in het kader van internationale projecten waarin Fluxys betrokken is. 
Verantwoordelijkheden:
In het kader van de Corporate Governance van de Groep Fluxys :
 • Organiseer je mee de vergaderingen van de maatschappelijke organen binnen de wettelijke termijnen en stel je de bijhorende maatschappelijke documenten op, waaronder de notulen;
 • Volg je de wetgeving en reglementering van de vennootschapswet met betrekking tot de maatschappelijke organen, anticipeer je op de evolutie van die wetgeving en stel je oplossingen voor om de werking van de organen aan te passen aan de wettelijke evoluties;
 • Bied je juridische ondersteuning bij financieringsoperaties en herstructureringen binnen de Groep (fusies, overdrachten, splitsingen). De bijhorende juridisch-technische problematieken volg je mee op;
 • Leg je de aandachtspunten / gevoelige kwesties bloot en wijs je de beslissingen aan die moeten worden genomen in het kader van de werking van de raden en comités;
 • Waak je over de implementatie van de vennootschapsrechtelijke processen bij de dochterondernemingen en ondersteun je waar nodig. 
Profiel
 • Je hebt een Master in de Rechten met een grondige kennis van vennootschapsrecht;
 • Je kan een ervaring voorleggen van ten minste 3 jaar als bedrijfsjurist of in een advocatenkantoor;
 • Je treedt op als een overtuigende gesprekspartner en getuigt van een sterke kritische geest en zin voor synthese;
 • Je werkt transversaal en bent in staat om diverse opdrachten simultaan te beheren;
 • Je bent stressbestendig, wendbaar, en je kan je vlot inwerken in een reactieve en veeleisende omgeving;
 • Je werkt grondig en nauwgezet;
 • Je beheerst vlot het Nederlands en het Frans en hebt een zeer goede kennis van het Engels.
2019-04-11T08:02:20+00:00 11 april 2019|