>Adviseur – Jurist

Adviseur – Jurist

 • Bedrijfsjurist
 • Brussel

Website Gerechtelijke politie

Functiebeschrijving

U bent jurist en hebt zin in een politie omgeving te werken?

Draagt actief en concreet bij tot het beleid van de centrale directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DJO):

 • door de directie te steunen op juridisch vlak in de tenuitvoerlegging van de strategie;
 • door het wettelijke kader van de opdrachten te evalueren, bij te sturen, te verbeteren, rekening houdend met de technische/technologische vooruitgang en de evolutie van de politiewereld;
 • door de directie te vertegenwoordigen in multidisciplinaire werkgroepen;
 • door actief deel te nemen aan het bedenken van de evolutie van het juridische kader van de verschillende opdrachten;
 • door het uitschrijven van juridische teksten in de verschillende competentiedomeinen van DJO;
 • door advies te geven en de opvolging te verzekeren in bepaalde materies, in samenspraak met de betrokken diensten;

zodat alle opdrachten van DJO gepast en efficiënt uitgevoerd worden en dat de bepalende wettelijke en reglementaire beschikkingen strikt toegepast worden.

Ons aanbod
 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Als centrale directie draagt de centrale directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DJO) bij tot de uitvoering van de opdrachten van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ). Haar diensten voeren gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit en/of leveren, ten behoeve van de vragende diensten, specifieke steun op verschillende competentiegebieden, nl:

 • ontvoering, afpersing, gijzeling,
 • informantenbeheer,
 • vermiste personen,
 • opsporing en aanhouding voortvluchtigen,
 • getuigenbescherming,
 • opsporing van getuigen.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master in de rechten

Gewenst profiel

Praktische kennis :

 • Vernieuwen – Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren – De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen – Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren – Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden – Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de ‘klanten’ bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren – Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen – Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen – De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Om te solliciteren gaat u naar de volgende link: https://www.jobpol.be/nl/administratieve-jobs/adviseur-jurist-1 →

2019-10-30T05:29:53+00:00 30 oktober 2019|