>>>Huiszoekingen door de mededingingsautoriteit zonder voorafgaande rechterlijke machtiging zijn ongeldig: Hof van Cassatie bevestigt mijlpaalarrest van Brusselse Hof van Beroep (Eubelius)

Huiszoekingen door de mededingingsautoriteit zonder voorafgaande rechterlijke machtiging zijn ongeldig: Hof van Cassatie bevestigt mijlpaalarrest van Brusselse Hof van Beroep (Eubelius)

Auteurs: Hans Gilliams en Leen Goossens (Eubelius)

Publicatiedatum: 28/05/2018

In februari 2015 besliste het Brusselse Hof van Beroep – op verzoek van een aantal cliënten van Eubelius –  dat huiszoekingen op basis van de Belgische Mededingingswet enkel mogelijk zijn mits voorafgaande machtiging door een onafhankelijke rechter.

De Belgische mededingingsautoriteit had het Hof van Cassatie gevraagd dit arrest te vernietigen. Dat verzoek is op 26 april 2018 door het Hof van Cassatie afgewezen. Het arrest van het Hof van Cassatie bevestigt dat huiszoekingen zonder rechterlijke machtiging onwettig zijn, en dat geen gebruik mag worden gemaakt van bewijsmateriaal dat tijdens dergelijke huiszoekingen in beslag wordt genomen of dat dankzij die huiszoekingen wordt verkregen.

De Eubelius-cliënten in deze procedures werden vertegenwoordigd door Hans Gilliams en Leen Goossens, leden van onze praktijk mededingingsrecht.

Lees hier het originele artikel

2018-05-31T08:46:57+00:00 31 mei 2018|Categories: Handels- en financieel recht - Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , |