>>>Online verkopen aan Chinese consumenten – enkele aandachtspunten (Monard Law)

Online verkopen aan Chinese consumenten – enkele aandachtspunten (Monard Law)

Auteur: Caroline Cauffman (Monard Law)

Publicatiedatum: 28/02/2018

In het verleden vond de handel tussen Europese landen en China vaak plaats op groothandelsniveau. Nieuwe technologieën veranderen dit. Online winkels zijn overal ter wereld toegankelijk en online platforms zoals Tmall en JD Worldwide bieden verkopers van over de hele wereld de mogelijkheid om hun producten aan Chinese consumenten te verkopen.

Hoewel dit een geweldige kans kan zijn om een grote, nieuwe markt te bereiken, moet rekening worden gehouden met een aantal juridische elementen. In de eerste plaats stelt zich de vraag naar het toepasselijke recht. Welk recht is van toepassing wanneer u vanuit België aan Chinese consumenten verkoopt? Deze vraag wordt beantwoord door Art. 42 van de Chinese Wet op het Internationaal Privaatrecht. Consumentenovereenkomsten worden primair beheerst door het recht van de plaats waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Als de consument zijn gewone verblijfplaats heeft in China, betekent dit dat het Chinese recht van toepassing is.

Slechts als de consument kiest voor het recht van de plaats waar goederen en diensten worden geleverd, of als de ondernemer zijn marketing niet actief richt op de plaats waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, is het recht van de plaats waar de goederen en diensten worden geleverd van toepassing. In het geval van online verkoop van roerende goederen die naar China worden verzonden, is China echter ook de plaats waar de goederen worden geleverd, zodat een keuze voor het recht van de plaats waar de goederen worden geleverd, het toepasselijke recht niet zal wijzigen. Bij de levering van digitale diensten is het antwoord op deze vraag minder duidelijk. Echter, wanneer een ondernemer op online platforms verkoopt die specifiek adverteren dat zij zich richten op verkopen door niet-Chinese ondernemingen, aan Chinese klanten, zoals Tmall en JD Worldwide, dan zal de onderneming moeilijk hard kunnen maken dat hij zijn marketing niet op de Chinese markt heeft gericht dat om die reden zijn eigen nationale recht van toepassing zou moeten zijn.

Moet men zich zorgen maken over de toepassing van de Chinese consumentenwetgeving? De verhalen over de positie van Chinese consumenten die de Europese populaire media bereiken, hebben vaak te maken met ongelukkige incidenten, zoals het incident met melkpoeder voor baby’s. Hierdoor wordt vaak de indruk gewekt dat de Chinese wetgeving zeer weinig consumentenbescherming biedt. Uit een recente rechtsvergelijkende studie blijkt echter dat de Chinese wetgever wel degelijk een uitgebreid systeem van consumentenbescherming heeft ingevoerd. In feite zijn er veel overeenkomsten tussen de Chinese en Europese regels van consumentenbescherming.

De overeenkomsten betreffen onder andere:

– de aard van de geregelde onderwerpen, zoals oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, op afstand gesloten contracten en buiten verkoopruimten gesloten contracten;

– de mechanismen die worden gebruikt om consumenten te beschermen, zoals het buiten toepassing laten van oneerlijke bedingen, het toekennen van een herroepingsrecht aan de consument en het opleggen van boetes aan ondernemingen die regels niet respecteren.

Het belangrijkste verschil tussen het Europese en het Chinese consumentenrecht betreft het feit dat de Chinese regels vaak minder duidelijk en precies zijn dan hun Europese tegenhangers met als gevolg dat de Chinese handhavingsinstanties veel meer vrijheid hebben bij de interpretatie en toepassing van die regels op concrete gevallen.

Onder de Europese consumentenwetgeving is het bijvoorbeeld duidelijk dat alleen een natuurlijke persoon als consument kan worden aangemerkt. Dit is niet duidelijk onder de Chinese wetgeving. De Chinese definitie van consument verwijst alleen naar “dagelijkse consumptie”. De Chinese consumentenwetgeving is bovendien ook van toepassing op landbouwers, zelfs wanneer zij handelen in de uitoefening van hun bedrijf.

Andere voorbeelden van de vaagheid van consumentenregels betreffen de reikwijdte van het herroepingsrecht en de uitzonderingen hierop.

Taalproblemen en het ontwikkelen van een verkoopstrategie die is aangepast aan de voorkeur van Chinese consumenten kunnen uiteraard nog grotere obstakels vormen voor de handel met Chinese consumenten dan de consumentenwetgeving. Ook hierbij kan echter juridische en commerciële ondersteuning worden geboden zodat u toegang verkrijgt tot een enorme markt met een toenemend aantal consumenten die geïnteresseerd zijn in Europese producten en bereid en in staat zijn hiervoor te betalen.

Lees hier het originele artikel

2018-03-07T10:14:40+00:00 7 maart 2018|Categories: Handels- en financieel recht - Handelsrecht|Tags: , , |