>>>Contracteren met een consument : 10 zaken waarover deze moet worden geïnformeerd vooraleer hij gebonden is (LegalNews.be)

Contracteren met een consument : 10 zaken waarover deze moet worden geïnformeerd vooraleer hij gebonden is (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 21/05/2018

Bij het contracteren met consumenten zijn er 10 zaken waarover de consument moet geïnformeerd worden vooraleer deze gebonden is (tenzij die informatie duidelijk blijkt uit de context).

Welke zijn de 10 punten waarover informatie moet worden gegeven?

1. De voornaamste kenmerken van het product, op een wijze aangepast aan het gebruikte communicatiemiddel en het betrokken product

2. Identiteit van de onderneming (o.m. ondernemingsnummer, handelsnaam, geografisch adres van vestiging, telefoonnummer)

3. Totale prijs, extra lasten en kosten

  • de totale prijs is dus inclusief belastingen en verplicht te betalen diensten
  • indien niet vooraf berekenbaar, dient er informatie verstrekt te worden over hoe de prijs wordt berekend
  • desgevallend moeten ook de extra vracht-, leverings-, en portokosten en eventueel andere kosten medegedeeld worden (indien niet vooraf berekenbaar: melding van het feit dat dergelijke extra kosten kunnen verschuldigd zijn).

4. Desgevallend: wijze van betaling, levering, uitvoering, leveringstermijn, beleid inzake klachtenbehandeling

5. Het bestaan van een wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen, en desgevallend het bestaan en voorwaarden van naverkoopdiensten en commerciële garanties

6. Desgevallend: de duur van de overeenkomst en de opzeggingsvoorwaarden

7. Desgevallend: de verkoopsvoorwaarden

8. Desgevallend: de functionaliteit van de digitale inhoud, inclusief de toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen

9. Desgevallend: relevante interoperabiliteit van de digitale inhoud met software, hardware en andere diensten

10. Desgevallend, het feit dat bij het aangaan van de overeenkomst het totaalbedrag dat door de consument dient te worden betaald, wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent indien de consument betaalt in speciën

Wanneer zijn die algemene informatieregels NIET van toepassing?

Deze algemene informatieregels zijn niet van toepassing op:

  • Overeenkomsten op afstand
    Overeenkomsten buiten de verkoopruimte van de onderneming
  • Goederen voor dagelijkse huishoudelijke consumptie, verkocht op basis van frequente en regelmatige rondes bij de consument thuis of op zijn werkplaats
  • Verkopen in het raam van manifestaties zonder handelskarakter en met uitsluitend menslievend doel, voor maximum €50
  • Verzekeringsovereenkomsten
  • Consumentenkrediet
2018-05-28T11:38:11+00:00 21 mei 2018|Categories: Handels- en financieel recht - Handelsrecht|Tags: |