>>>Cassatie: verbod van verkoop met verlies (Speyk Advocaten)

Cassatie: verbod van verkoop met verlies (Speyk Advocaten)

Op 16 september 2016 heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep verworpen tegen een arrest van het hof van beroep van Gent dat de strijdigheid had vastgesteld van het verbod van verkoop met verlies met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.

Het Belgische marktrecht, dat traditioneel de consument beschermt tegen drastische marktpraktijken, staat al jaren onder Europese druk.  Met name de Richtlijn Oneerlijke Praktijken tegenover Consumenten nr. 2005/29 beperkt de mogelijkheden van de nationale wetgever om verbodsmaatregelen te handhaven of in te voeren die dit Europese kader te buiten gaan.

Als een lidstaat een oneerlijke praktijk tegenover consumenten wil verbieden, dan moet de aangevoerde praktijk voldoen aan strikte criteria zoals een bewezen impact op het consumentengedrag. Praktijken die door het nationale recht maar niet door Europa als oneerlijk tegenover consumenten worden beschouwd, kunnen niet langer op nationaal niveau verboden blijven. Zo lagen onder meer de sperperiode voor de solden en koppelverkoop al onder vuur.

Lees hier het volledige artikel

2017-05-30T09:29:47+00:00 30 mei 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |