>>>Funding Loss in de prullenmand? (Flex Advocaten)

Funding Loss in de prullenmand? (Flex Advocaten)

In De Tijd van 6 april 2017 verscheen een artikel, waarin werd gesteld dat het Hof van Cassatie in een recent arrest paal en perk heeft gesteld aan de hoge funding loss vergoedingen bij vervroegde terugbetaling van een lening. Vooraleer u naar de bank holt om uw investeringskrediet terug te betalen, moeten enkele kanttekeningen gemaakt worden.  Het lijkt immers nog wat vroeg om victorie te kraaien.

Wanneer een ondernemer een professioneel krediet vervroegd wil terugbetalen, bijvoorbeeld bij verkoop van het gefinancierde goed, dan wordt hij vaak overdonderd door de grootte van de vergoeding die de bank vraagt voor deze terugbetaling, bovenop het openstaande kapitaal.  Deze vergoeding heet ‘funding loss‘ en heeft tot doel alle verliezen van de bank ingevolge de vervroegde terugbetaling te compenseren.  Zeker wanneer de rentevoet bij de toekenning van het krediet veel hoger was dan op het ogenblik van de terugbetaling, kan deze som aardig oplopen.  Het zou niet het eerste faillissement zijn, dat door een dergelijke onaangename verrassing wordt veroorzaakt.

Art. 1907bis van het Burgerlijk Wetboek stelt het volgende: Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening of interest kan in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet.

Lees hier het volledige artikel

2017-06-28T09:24:12+00:00 25 mei 2017|Categories: Financieel recht|Tags: , , |