>, Verzekeringsrecht>Blijvende invaliditeit na ziekenhuisingreep en nalatigheid van de patiënt. Cassatie 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Blijvende invaliditeit na ziekenhuisingreep en nalatigheid van de patiënt. Cassatie 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 21/05/2019

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014

De appelrechters stellen aan de hand van het deskundigenverslag vast dat de eiseres ingevolge de ingreep die zij op 24 juni 2004 onderging, 30 pct. blijvende invaliditeit heeft opgelopen, waarvan 15 pct. te wijten is aan een verwikkeling tijdens de operatie en 15 pct. aan een nalatigheid van de verweerder bij de opvolging van die verwikkeling.

Zij oordelen niet-bekritiseerd dat de verwikkeling door de verweerder niet kon worden vermeden, de complicatieschade van 15 pct. blijvende invaliditeit zich alleszins zou hebben voorgedaan, ook bij een correct handelen van de verweerder zoals een normaal en voorzichtig arts, en de onzorgvuldigheid van de verweerder niet in oorzakelijk verband staat met de complicatieschade.

De visie van Cassatie

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.

De appelrechters die vaststellen dat ook indien de verweerder de hem toerekenbare fout niet had begaan, de eiseres 15 pct. blijvende invaliditeit zou hebben, oordelen wettig dat de verweerder niet moet instaan voor de schade veroorzaakt door de 15 pct. blijvende invaliditeit die het gevolg is van de verwikkeling, maar slechts moet instaan voor de schade veroorzaakt door de bijkomende 15 pct. blijvende invaliditeit die het gevolg is van zijn nalatigheid bij de opvolging van de verwikkeling. Zij verwerpen en beantwoorden hiermee het andersluidende verweer van de eisers.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Lees hier het Cassatie-arrest van 4 maart 2019

‘Verjaring en aansprakelijkheid’: ochtendsessie tijdens de Zomeracademie Larcier op donderdag 4 juli 2019

Op donderdag 4 juli 2019 is ‘Aansprakelijkheid’ het thema van de tweede dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be.

Een van de 4 sessies is ‘Verjaring en aansprakelijkheid’  door Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Universiteit Gent, advocaat-vennoot Eubelius en dr. Thijs Tanghe, advocaat Eubelius.

De andere 3 sessies (telkens boek inbegrepen) zijn:

  • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon (Prof. dr. Joachim Meese, hoofddocent Universiteit Antwerpen, advocaat)
  • Verkeersrecht: actualia aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (mr. Stéphane Vereecken, advocaat-vennoot Charlier Advocaten, praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent)
  • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van werkgever én leidinggevenden (mr. Daan De Backer, advocaat Claeys & Engels)

Zomeracademie Larcier – Aansprakelijkheid

2019-05-21T11:56:32+00:00 21 mei 2019|Categories: Medisch recht - Verzekeringsrecht|Tags: , , |