Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

Webinar op 27 januari 

Ontslagmotivering:
een praktijkgericht overzicht

Webinar op 17 november 2022

 

 

Overheidsopdrachten
anno 2022
(Incl. Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 – 2022)

Studiedag op 2 december 2022

 

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het volmachtbesluit KB nr. 2 heeft eveneens een impact op uw vastgoedgerelateerde gerechtelijke procedures en de tienjarige aansprakelijkheid voor architecten en aannemers (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 20/04/2020

  • Op 9 april 2020 werd het Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken (KB nr. 2) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
  • KB nr. 2 heeft eveneens invloed op vastgoedgerelateerde gerechtelijke procedures; 
  • Voor een uitgebreide uiteenzetting verwijzen wij naar het e-zine van 14 april 2020;
  • KB nr. 2 heeft eveneens belangrijke gevolgen voor de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers en architecten;
  • KB nr. 2 voorziet immers dat alle “andere termijnen om een vordering in rechte in te stellen” (bij een burgerlijk gerecht) die in de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 verstrijken een van rechtswege verlenging tot één maand na de afloop van die periode;
  • Concreet houdt dergelijke ruime omschrijving van “andere termijnen om een vordering in rechte in te stellen” in dat eveneens de vordering aangaande de tienjarige aansprakelijkheid conform artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek in voorkomend geval op gelijkaardige wijze wordt verlengd;
  • Wij houden u in ieder geval op de hoogte van eventuele verlengingen van de maatregelen.

Lees hier het originele artikel