>, Gerechtelijk recht, Personen- & Familierecht>Europese Erfrechtverordening : interessante Nederlandse uitspraak op 29 maart 2018 (LegalNews.be)

Europese Erfrechtverordening : interessante Nederlandse uitspraak op 29 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 02/05/2018

Via een post op LinkedIn wijst mr. Bart Verdickt (advocaat-vennoot Greenille by Laga) op de recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 29 maart 2018.

Het ging om een nalatenschap van een erflater met gewone verblijfplaats in Duitsland, met minderjarige erfgenamen die in Nederland woonden. De ouders van de minderjarige kinderen wilden de nalatenschap verwerpen.

Artikel 4 van de Erfrechtverordening bepaalt dat de rechtbank van de laatste gewone verblijfplaats, in dit geval Duitsland, in principe bevoegd is voor de hele nalatenschap. Dus ook over een verwerping ervan.

De Nederlandse rechtbank kon zich inderdaad terecht beroepen op artikel 13 van de Verordening. Dit artikel verleent ook bevoegdheid aan de gerechten van de laatste gewone verblijfplaats van erfgenamen voor (onder meer) een verwerping van de nalatenschap. De ouders van de minderjarige kinderen kunnen dan ook een verklaring van verwerping doen voor een Nederlandse rechtbank, op voorwaarde dat het Nederlandse recht in die mogelijkheid voorziet.

Twee aandachtspunten daarbij:

  • De voorwaarden en gevolgen van de verwerping blijven onderworpen aan de lex successionis (Duits recht in dit geval)
  • Men moet de rechtbank die de erfopvolging behandelt op de hoogte brengen van de verklaring tot verwerping.

Lees hier de uitspraak van 29 maart 2018

2018-05-02T10:17:01+00:00 2 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht - Gerechtelijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: , |