>, HR & recruitment, Marketing & business development>Advocaten: “hogere vergoeding stagiairs” en wijziging “dossier-publiciteit”- Staatsblad 31 mei 2018 (LegalNews.be)

Advocaten: “hogere vergoeding stagiairs” en wijziging “dossier-publiciteit”- Staatsblad 31 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 01/06/2018

Op 31 mei 2018 werden in het Belgisch Staatsblad twee wijzigingen gepubliceerd van de Codex Deontologie voor Advocaten.

Hogere vergoeding stagiairs.

Artikel 36, lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

“De stagemeester en de stagiair bepalen in onderling overleg de vergoeding van de stagiair. Voor een voltijdse beschikbaarheid bedraagt de maandelijkse vergoeding ten minste [€ 1.400,00] voor het eerste stagejaar en ten minste [€ 1.950,00] vanaf het tweede stagejaar.”
Dat is telkens € 50 meer dan tot nu het geval was (maar vanzelfsprekend kunnen stagemeester en stagiair samen een hogere vergoeding overeenkomen, het gaat hier om minimumbedragen).

De minimumvergoeding was al drie jaar op rij niet verhoogd: de laatste verhoging  (eveneens € 50) dateerde van 1 september 2015.

De wijziging werd goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 20 december 2017, de verhoging zelf gaat in op 1 september 2018.

Publiciteit in de uitoefening van het beroep.

Artikel 86 wordt als volgt gewijzigd:

“Tenzij zijn beroepsgeheim of de regelgeving die verband houdt met de gegevensbescherming zich ertegen verzet, mag de advocaat in zijn publiciteit gewag maken van de aard, de omvang en het resultaat van de dossiers die hij behandelde of die hij behandelt, dit zonder vermelding van de naam van de cliënt, tenzij die laatste zich hiermee specifiek akkoord verklaart.”

De wijziging werd goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 23 mei 2018.

Lees hier de volledige tekst (Publicatie : 2018-05-31 / Numac : 2018012254)

2018-06-05T11:27:30+00:00 1 juni 2018|Categories: Gerechtelijk recht - HR & recruitment - Marketing & business development|Tags: |