>"%s"woninghuur

De nouvelles règles relatives au bail d’habitation dans la Région de Bruxelles-Capitale accordent une attention particulière au «co-housing» et au bail de logement étudiant (Monard Law)

Auteurs: Stefaan Van Dyck en Jasmina Sadek (Monard Law) Publicatiedatum: 25/01/2018 Un contrat de bail bien rédigé vous permet d'éviter les problèmes, mais assurez-vous de prendre en compte les dispositions relatives à la Région où se situe votre bien. Une nouvelle Ordonnance Bruxelloise introduit de nouveaux régimes de bail pour le

2018-02-08T09:22:30+00:00 8 février, 2018|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet : herziening van de huurprijs (VDV Advocaten)

Auteur: Lode Derudder (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 02/11/2017 In deze aflevering van onze reeks rond het Nieuw Vlaams Huurdecreet lichten we toe welke verfijning dit decreet zal toevoegen  aan de reeds bestaande regeling inzake de herziening van de huurprijs bij negenjarige huurovereenkomsten. De bestaande regeling Een huurprijs kan geïndexeerd worden zodat

2017-11-08T12:00:50+00:00 8 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet : de plaatsbeschrijving (VDV Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Neste (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 02/11/2017 In deze aflevering van de rubriek ‘Nieuw Vlaams Huurdecreet’,  lichten wij graag toe wat dit decreet voorziet met betrekking tot de plaatsbeschrijving. Wat is een plaatsbeschrijving ? Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke toestand van het onroerend goed. Het wordt

Hoe correct een kosteloze borg stellen bij een huurovereenkomst? (Orys Advocaten)

Auteurs: Koen De Puydt en Ulrike Beuselinck (Orys Advocaten) Publicatiedatum: 31/08/2017 In zijn vonnis van 8 juli 2016 heeft de Vrederechter te Gent een kosteloze borgstelling die in de huurovereenkomst was opgenomen nietig verklaard. Deze uitspraak herinnert ons eraan dat de kosteloze borgstelling – indien gesteld op verzoek van een onderneming

2017-10-27T14:00:30+00:00 27 octobre, 2017|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , , , |

Het (voorontwerp van) Vlaams Huurdecreet: wat verandert er? (Schoups)

Auteur: Ewoud Willaert (Schoups) Publicatiedatum: 11/10/2017 Sinds de zesde staatshervorming van 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de bijzondere huurstelsels. Inzake woninghuur heeft de Vlaamse regering op 14 juli 2017 de eerste stappen gezet naar een eigen beleid door een Voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning

2017-10-27T12:54:35+00:00 27 octobre, 2017|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Het nieuw Vlaams Huurdecreet : Huur studentenverblijven krijgt een eigen wettelijk kader (VDV Advocaten)

Auteur: Jérémy Théry (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 17/10/2017 Huidig en toekomstig kader  van de huurovereenkomst voor studentenverblijven. Op vandaag bestaat geen specifiek wettelijk kader voor de huurovereenkomsten ter huisvesting van studenten.  Er zijn wel twee mogelijkheden: Indien de student zijn hoofdverblijfplaats heeft in het studentenverblijf, wat betekent dat hij niet meer

2017-10-21T10:37:19+00:00 21 octobre, 2017|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Verhuur van studentenkoten – nieuwe regels op komst! (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 30/09/2017 Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten. Tot op heden bestaat er geen afzonderlijk huurrecht voor studentenkamers. Ter bescherming van de rechten van de studenten, zullen in de toekomst huurovereenkomsten voor studenten onderworpen worden aan een nieuw arsenaal van (dwingende) regels. Het nieuwe Vlaamse

2017-10-11T09:20:28+00:00 11 octobre, 2017|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Nieuwe Vlaamse wetgeving inzake woninghuur op komst! (VDV Advocaten)

Auteur: Pierre Vandepitte (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 25/08/2017 Het Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan. Dit is de volledige titel van wat korter aangeduid wordt als het nieuwe “Vlaamse Huurdecreet “. Reeds bij de zesde Staatshervorming werd beslist dat het Vlaams Gewest vanaf

2017-08-25T14:18:08+00:00 25 août, 2017|Categories: Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Vlaams huurdecreet goedgekeurd op 14 juli 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/08/2017 Op 14 juli 2017 werd het nieuw Vlaams Huurdecreet, dat de rechten en plichten van huurders en verhuurders regelt, goedgekeurd. De krachtlijnen zijn de volgende: De huurovereenkomst van negen jaar blijft de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door

2017-08-08T13:23:38+00:00 8 août, 2017|Categories: Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Vervaltermijn vordering wegens uitzettingsvergoeding handelshuur vs. woninghuur: geen discriminatie (Schuermans Advocaten)

Indien een verhuurder een einde maakt aan een huurovereenkomst om het onroerend goed zelf te gebruiken maar de betrekking van het goed niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden betrekt, is een huurder gerechtigd op een uitzettingsvergoeding. Dit geldt zowel voor woninghuur als voor handelshuur. Krachtens artikel 3§2 Woninghuurwet is